De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Geen asfalt maar rails

(Trouw / Podium, vrijdag 19 oktober 2007) Vorige week werd de oplossing aangekondigd voor de fileproblemen van Almere: meer asfalt! Zelden is het failliet van het Nederlandse ruimtelijke ordenings- en verkeersbeleid overtuigender aangetoond.

De auto is het slechtst denkbare vervoermiddel voor woon-werkverkeer. Auto’s hebben de grootste milieubelasting per reizigerskilometer. Auto’s vragen ruimte als ze stilstaan voor parkeerplaatsen en als ze rijden voor wegen. Een goed ontworpen light rail systeem met twee sporen heeft dezelfde vervoerscapaciteit als een autoweg met tweemaal drie rijstroken. Maar asfalt is snel aangelegd en is vaak ’succesvol’ omdat elke nieuwe weg nieuwe vervoersstromen creŽert.

Steeds weer worden in Nederland nieuwe woonwijken of, zoals in Almere, hele steden, aangelegd zonder dat vanaf het eerste begin een goed openbaar vervoersysteem beschikbaar is. We jagen mensen op die manier de auto in. Een alternatief is niet beschikbaar.

De problemen worden versterkt doordat we in Nederland een strikte scheiding hebben tussen woon- en werkgebieden. Daarnaast hanteert het ministerie van verkeer modellen met verkeerde aannamen over reizigersgedrag. Daardoor wordt superieur openbaar railvervoer in Nederland nauwelijks uitgebouwd. De steden zelf kunnen het daarover aanstormende verkeer nauwelijks verwerken. Dat is op de Utrechtse baan in Den Haag dagelijks zichtbaar.

Het word tijd dat we onze ruimtelijke planning herzien en geen grote woonlocaties meer ontwikkelen voordat goed openbaar railvervoer is verzekerd. Het wordt tijd dat we de strikte scheiding tussen wonen en werken loslaten. Als dat niet gebeurt, worden we op den duur geheel door asfalt overdekt en door auto’s vergiftigd.

Chris Zijdeveld, Schiedam


De kritische mobilist 2007


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina