De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

--- Opiniestuk: het chagrijn van de auto ---

`Met n zinnetje is de vraag beantwoord waarom de milieubeweging liever niet reclame moet maken voor 'schone' auto's, zoals Jeroen Trommelen in Milieudefensie Magazine van april 2004 voorstelde.

Reclame voor 'schone' auto's vind ik niet nodig omdat het enige meisje van mijn HTS-opleiding bij een auto-ongeval om het leven kwam,

omdat mijn wandelvriend een jaar lang thuis zat met een gecompliceerde beenbreuk na een aanrijding,

omdat de prachtige oude boerderij, waar ik menig jeugdzomer doorbracht is verdwenen onder de A50,

omdat in Frankrijk duizenden kilometers laanbeplanting met statige platanen is gekapt in een poging te hard rijdende automobilisten van de dood te redden,

omdat meer dan honderd miljoen mensen in Europa slecht slapen en levensvreugde missen als gevolg van het verkeerslawaai,

omdat meer dan de helft van de Nederlanders geen eigen auto heeft, maar wl alle nadelen ondervindt,

omdat honderdduizenden ouderen niet meer het huis uit durven te komen vanwege het drukke verkeer,

omdat veel kinderen binnen moeten blijven en niet meer zelfstandig functioneren op straat,

omdat een goede buur beter is dan een verre vriend,

omdat de bereikbaarheid afneemt door het sluiten van de buurtsuper en de dorpsbank,

omdat het openbaar vervoer alleen goed functioneert als er veel mensen gebruik van maken, en er dus veel en vaak bussen en treinen kunnen rijden wat het gebruik van je eigen auto in plaats van trein of bus onsolidair en minder sociaal maakt,

en omdat meer auto's derhalve de verschillen tussen de have's en de have-not's verder laat toenemen,

omdat met elke gesloten buslijn meer arbeidsplaatsen verloren gaan dan de geautomatiseerde auto-industrie biedt,

omdat bijna alle gesprekken op feestjes en partijen over auto's gaan in plaats van het leven zelf,

omdat jaarlijks duizenden al dan niet bij wet beschermde kikkers, padden, dassen, kerkuilen en andere dieren onder autowielen worden vermalen, waaronder de vijf katten van mijn broer,

omdat het nergens meer stil is op het platteland in Nederland,

omdat je als fietser altijd moet wachten op automobilisten en zo elke dag opnieuw ervaart wat een minderwaardige tweederangsburger men je vindt,

omdat iedereen altijd eerst en vaak alleen aan autobereikbaarheid denkt,

omdat je eenvoudigweg niet vr auto's kunt zijn als je de schaalvergroting in de ruimtelijke orde van Nederland wilt tegengaan,

omdat al die auto's met hun parkeerplaatsen, drukke onoversteekbare wegen en schaalvergroting afstanden vergroten, niet verkleinen,

omdat de 'vrijheid' van de automobilist om hard te rijden zwaarder weegt dan leven of gezondheid van tienduizenden Nederlanders,

omdat auto's gemiddeld geen tijd besparen,

omdat ook de Prius n op tien rijdt als je het gaspedaal een beetje sportief gebruikt,

omdat na vijftien jaar 'schone' auto-techniek energiegebruik en klimaatverandering gewoon doorgroeien,

omdat je niet achter technieken aan moet hollen die onmogelijk voor alle wereldburgers beschikbaar kunnen komen,

omdat je je niks wijs moet laten maken: het doel van de auto-industrie is om geld te verdienen,

omdat vervoer per auto voor de maatschappij vele malen duurder is dan fietsen,

omdat jaarlijks een tiental miljard euro wordt weggesmeten aan autoreclames in plaats van duurzame ontwikkeling,

omdat goed gebruikte treinen en bussen altijd beter voor het milieu zullen blijven, mits toegerust met technologie van hetzelfde niveau,

en omdat de auto-industrie uitstekend in staat is zelf reclame te maken,

daarom dient de milieubeweging solidair te zijn met de vijf miljard mensen op de wereld die vooral nadeel ondervinden van de auto's van het overige miljard.'

Paul Peeters, Consultant Peeters Advies, Ede

Bron: Milieudefensie Magazine (nummer 5, mei 2004)


De kritische mobilist 2004

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina