De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

De VVD-fractie van de Rotterdamse gemeenteraad zet het milieu weer op de agenda. Dat is mooi voor een partij die na drie goede milieu-ministers wegzakte in de ontkenningen dat er ook maar iets mis zou zijn met ons milieu. Met de keuze voor het prioritaire milieuthema, te weten stimulering van de biobrandstoffen, is de raadsfractie wellicht wat minder gelukkig: sterk stijgende voedselprijzen voor de allerarmsten en versnelde kap van oerwouden worden steeds meer in verband gebracht met de gedeeltelijke overgang van fossiele olie op brandstof vanuit palmolie, zonnebloem, koolzaad en dergelijke. Ook wordt met biobrandstoffen de lucht in Rotterdam niet meteen veel schoner, ook biobrandstoffen worden verbrand. Waarom niet het fietsen en het OV in Rotterdam sterk bevorderen om milieu en luchtkwaliteit te verbeteren ????? Dat zet meer zoden aan de dijk dan het MOGELIJK stimuleren van de aankoop van milieuvriendelijker auto's via deze biobrandstof-actie. (EvD)

VVD voorstel “Schone Brandstoffen” aangenomen

(VVD Gemeenteraadsfractie Rotterdam 13 juli 2007)

 

Met grote meerderheid is het VVD voorstel over  ‘Schone Brandstoffen’ door de gemeenteraad van Rotterdam aangenomen. In de VVD-motie vraagt de VVD het College om een aantal punten door te voeren die voor de verbetering van de luchtkwaliteit van Rotterdam moeten zorgen.

Zo heeft de VVD heeft het College gevraagd om met voorstellen te komen waarbij het pompstations aantrekkelijker wordt gemaakt om ook bio-brandstoffen aan te bieden. De VVD gaat er vanuit dat wanneer biobrandstoffen beter beschikbaar zijn, er ook meer mensen over zullen gaan tot de aanschaf van een milieuvriendelijke auto.

Daarnaast heeft de VVD het College opgeroepen om bij de veiling van pompstationlocaties een bepaling op te nemen zodat in de toekomst iedere pompstation in Rotterdam tenminste ??n pomp met 1e generatie biobrandstoffen bezit en bij beschikbaarheid , 2e generatie biobrandstoffen aanbiedt.

Tenslotte heeft de VVD het College gevraagd om er bij het kabinet op aan te dringen dat de accijnzen op biobrandstoffen zodanig worden aangepast dat biobrandstof niet meer duurder is dan gewone brandstof.

“Dit is een belangrijke stap” aldus Bas van Tijn, woordvoerder Milieu. “Milieuvriendelijke brandstoffen zijn nu nog te duur, en op te weinig plaatsen te koop. Voor veel autobezitters maakt het niet zoveel uit wat voor soort brandstof er in de auto moet, als hij maar rijdt. Het liefst dan natuurlijk milieuvriendelijke brandstof. Maar het blijft wel de keuze van de automobilist zelf welke brandstof hij tankt.”


De kritische mobilist 2007


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina