De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

VVD wil extra geld voor wegen

(Volkskrant 3 oktober 2005) De VVD wil dat het kabinet extra geld vrijmaakt voor de aanleg van wegen buiten de Randstad. Daarbij gaat het onder meer om de A4 West-Brabant bij Bergen op Zoom, de N33 bij Veendam en de A12 tussen Ede en de Duitse grens. Daarnaast willen de liberalen extra geld voor versterking van de zeedijken.

VVD-Tweede-Kamerlid Blok zal deze week tijdens de algemene financiŽle beschouwingen voorstellen het benodigde geld uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) te halen. Volgens hem zit daar zeker 410 miljoen euro in die nog niet is besteed. Bovendien lopen die inkomsten als gevolg van de hoge olieprijs alleen maar op, aldus Blok maandag. In het FES-fonds vloeit een deel van de aardgasbaten, die gekoppeld zijn aan de olieprijs.

De financiŽle beschouwingen, over de begroting van volgend jaar, zijn woensdag en donderdag met minister Zalm (FinanciŽn). Dan wordt ook verder gesproken over de aanvullende wensen op de kabinetsplannen van de coalitiefracties CDA, VVD en D66, zoals een hogere fiscale kinderkorting, een hogere kilometervergoeding voor zakelijk verkeer en extra geld voor onderwijs. In totaal gaat het om een pakket van 320 miljoen euro. Het kabinet kan zich vinden in de wijzigingen en de financiŽle dekking, waarvoor vooral een beroep wordt gedaan op een reservepotje van 200 miljoen euro.

Eerder werd bekend dat coalitiepartij CDA tijdens de financiŽle beschouwingen aandacht wil vragen voor toezichthoudende instanties in Nederland. De christen-democraten willen dat de Algemene Rekenkamer die gaat controleren. Nu dreigt er volgens CDA-Kamerlid De Nerťe een wildgroei van instellingen die namens de overheid een sector in de gaten houden, zoals inspecties en autoriteiten.

Oppositiepartij SP zal woensdag voorstellen doen om startende ondernemers te ondersteunen, door onder meer de investeringsaftrek te verhogen en een lagere winstbelasting voor midden- en kleinbedrijf.


De kritische mobilist 2005

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina