De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Bush wil 'olieverslaving' aanpakken

(Nederlands Dagblad 2 febr 2006) De Verenigde Staten hebben volgens president Bush een serieus energieprobleem. ,,Amerika is verslaafd aan olie'', zei hij gisternacht tijdens zijn State of the Union, de traditionele jaarrede van de Amerikaanse president. Het probleem is dat die olie 'vaak wordt geÔmporteerd uit instabiele delen van de wereld'. Bush wil in twintig jaar tijd driekwart van de olie-import uit het Midden-Oosten vervangen door alternatieve energie.

De Amerikaanse president wil schonere, kolengestookte elektriciteitscentrales en meer investeringen in zon-, wind- en kernenergie. Ook moet er meer research komen naar de brandstof ethanol en naar automotoren die op elektriciteit of waterstof kunnen lopen. Investeren in nieuwe, schone technologie is volgens Bush ook nodig om energie betaalbaar te houden.

Tegenslagen mogen er niet toe leiden dat Amerika zich terugtrekt van het wereldtoneel, zijn leiderschap opgeeft en kiest voor isolement en protectionisme, aldus Bush. Het beŽindigen van tirannie in de wereld is een belangrijk doel voor de lange termijn, omdat het de VS veiliger maakt als meer landen democratisch zijn en minder staten hun bewoners onderdrukken. Terugtrekking in de strijd tegen terrorisme is 'oneervol' en leidt niet tot vrede, aldus Bush. ,,Het alternatief voor Amerikaans leiderschap, is een wereld die dramatisch veel gevaarlijker en angstiger is.''

Economisch gezien is het verstandiger de economie te stimuleren dan de grenzen dicht te gooien voor immigranten en goedkope producten, aldus Bush. Een van zijn voorstellen is om de concurrentiekracht van Amerikanen te verbeteren, door op scholen meer aandacht te schenken aan exacte vakken.

De president richtte zich direct tot het Iraanse volk. De IraniŽrs worden volgens Bush gegijzeld door een kleine elite van geestelijken die het volk onderdrukken. De Iraanse president Ahmadinejad reageerde enkele uren later laatdunkend. Hij noemde Bush een oorlogshitser die voor een ,,volkstribunaal'' terecht zou moeten staan.

Democratische afgevaardigden noemden Bush' pleidooi voor minder olie-invoer onrealistisch. Kort voor Bush zijn 'troonrede' uitsprak, pakte de politie in het Huis van Afgevaardigden de activiste Cindy Sheehan op. Ze droeg in de zaal een T-shirt met een leus tegen de oorlog in Irak.


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina