De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Ruim baan voor groene vrachtcorridors

Europese Commissie zet vaart achter milieuvriendelijker goederenvervoer

(Trouw 19 oktober 2007) Europa gaat werk maken van ’groene vrachtcorridors’. Nederlandse vervoerders vinden dat de plannen te veel leunen op de trein en scheepvaart.

De Europese Commissie kwam gisteren met een actieplan om vracht vaker per trein of binnenvaart te vervoeren. Het goederenvervoer in de Unie moet volgens EU- commissaris Jacques Barrot van verkeer ’efficiŽnter en duurzamer’: „Europa heeft behoefte aan goed presterende en alternatieve vervoerswijzen, die milieuvriendelijk zijn en tegemoetkomen aan de behoeften van de gebruikers.”

Transport en Logistiek Nederland (TLN) ’juicht elk plan toe dat de problemen met infrastructuur aanpakt’. Kritiek heeft de branchevereniging echter op de grote rol voor het spoor en de scheepvaart. „Er is in het wegvervoer nog veel te verbeteren. Zoals het toestaan van extra langer vrachtwagens (ecocombi’s) en het opheffen van rijverboden voor vrachtwagens in sommige landen tijdens het weekeinde.”

Als maatregelen uitblijven, waarschuwt Barrot, worden de files eindeloos. TLN is het daarmee eens. De transportclub stelt echter dat de oplossing voor de files niet wordt gevonden door alle kaarten op het spoor of het water te zetten. „Wegvervoer is in veel gevallen efficiŽnter.”

Brussel wijst erop dat het vrachtvervoer steeds dominanter wordt in de Europese economie. Reden is de recente en toekomstige uitbreiding van het aantal lidstaten. Volgens cijfers groeit het transport in de EU tussen 2000 en 2020 met 50 procent. De groei leidt tot een enorme CO2-uitstoot, waarschuwt Barrot, de roetfilters en schone motoren ten spijt.

Brussel maakt volgend jaar bekend welke routes het predikaat ’groen’ krijgen. Duidelijk is al wel dat het bij het spoor om zes goederentrajecten gaat. De bedoeling is dat de groene vrachtcorridors voornamelijk worden gebruikt door de scheepvaart en spoorvervoerders. Laatstgenoemden zijn ’aangenaam verrast’ door de Europese plannen. „Het aandeel van het spoor op het totale vrachtvervoer in de EU is nu nog gering. De reden daarvoor zijn de belemmeringen aan de grenzen: de douane zorgt voor veel administratieve rompslomp. En de verschillende spoorsystemen, waardoor bij de grens van locomotief moet worden gewisseld”, meldt het voorlichtingsbureau Rail Cargo Netherlands. Maar die obstakels behoren straks tot het verleden, is de wens van de commissie.

Met de goederencorridors is veel geld gemoeid. Het CER, de lobbyclub van de Europese spoormaatschappijen, becijferde dat tot 2020 bijna 150 miljard euro nodig is. Voor de financiering zouden de EU-landen een deel van hun infrabudget in de corridors moeten steken.

Speciale aandacht in het plan heeft de kustvaart. Anders dan de binnenvaart, waar al veel hobbels zijn geslecht, kampt de kustvaart nog steeds met de landsgrenzen. „De handelingen bij de douane zijn tijdrovend”, aldus het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart. „Daar hebben wij als binnenvaart nog maar weinig mee te maken. Het zou goed zijn als de zeevaart tussen de Europese landen minder last heeft van dergelijk administratief gedoe.”

De Europese Commissie onderschrijft dat. De huidige regelgeving beperkt de kustvaart te concurreren met het wegvervoer. „Het simpeler maken van administratieve procedures voor vervoer over water in de EU is essentieel om deze transportmethode attractiever te maken”, zegt de EU-commissaris voor verkeer.


De kritische mobilist 2007


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina