De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Het Europees parlement is vrij consequent wat betreft de ecologisering van belastingen: hoe milieuvervuilender, hoe duurder. Ook de lang ontziene vliegindustrie moet er eindelijk aan gaan geloven. Luchtvaarmaatschappijen en de VS spartelen tegen, terwijl de milieubeweging de voorstellen slechts als een aardig beginnetje ziet. (EvD)

EP akkoord met CO2-plannen voor luchtvaart

) Luchtvaartmaatschappijen moeten meedoen aan het terugdringen van de uitstoot van CO2. Het Europees Parlement heeft daartoe dinsdag een voorstel goedgekeurd.

Er komt een maximaal toegestane hoeveelheid uit te stoten CO2, en wie die grens overschrijdt, moet betalen. Het is de bedoeling dat alle vluchten van en naar de Europese Unie vanaf 2012 worden opgenomen in het Europese systeem.

Maximum

Brussel wil door een financieel voordeel de maatschappijen stimuleren om schoner te vliegen. De hoeveelheid CO2 die een maatschappij mag uitstoten wordt 97 procent van de gemiddelde emissie in de jaren 2004 tot 2006.

Wanneer een maatschappij deze hoeveelheid niet overschrijdt, kunnen de rechten voor het restant met andere luchtvaartmaatschappijen of andere takken van industrie worden verhandeld.

Maatschappijen

Luchtvaartmaatschappijen zien echter niets in de plannen. Zij zeggen dat het vliegen veel duurder zal worden zonder dat het milieu er iets op vooruit zal gaan.

Ook milieubeschermingsorganisaties zeggen ontevreden te zijn. De plannen gaan de activisten niet ver genoeg en bovendien duurt het allemaal veel te lang, zeggen zij.

VS

De Verenigde Staten kunnen zich evenmin vinden in de Europese plannen - die nu door de afzonderlijke lidstaten moeten worden goedgekeurd. Volgens de Amerikanen heeft Brussel niet het recht niet-Europese luchtvaartmaatschappijen te verplichten aan het systeem mee te werken.


De kritische mobilist 2008


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina