De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Belast vliegtuigbrandstof

(Trouw 20 december 2007) Een kleine meerderheid in de Tweede Kamer wil dat minister Bos (financiŽn) bij regeringen van buurlanden gaat pleiten voor een accijns op kerosine.

De PvdA,SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren, D66 en ChristenUnie schrijven in een opiniestuk in deze krant dat het niet terecht is dat op kerosine geen accijns wordt betaald. Het vliegverkeer groeit zo hard dat dit bijna alle besparingen op energie op de grond teniet doet.

De partijen, die bij elkaar 76 zetels in de Tweede Kamer hebben, wijzen erop dat bus- en autoreizigers ook belasting op brandstof moeten betalen. Waarom vliegpassagiers dan niet?

Voor de invoer van een accijns op vliegtuigbrandstof is wel de instemming van andere landen nodig. Daarom willen de partijen dat het kabinet in actie komt. Minister Bos en staatssecretaris De Jager moeten de buurlanden Duitsland, Engeland, BelgiŽ en Frankrijk van het nut van belasting overtuigen. Het uiteindelijke doel is om in de hele Europese Unie een accijns op vliegtuigbrandstof in te voeren.

Accijns op kerosine helpt klimaat een stuk vooruit (opinie)

Paul Tang e.a. (PvdA kamerlid)

(Trouw De Verdieping   | podium  | 20-12-2007) Het is hoog tijd dat het kabinet bij onze buurlanden pleit voor een vliegtaks.

De aandacht voor klimaatverandering is flink toegenomen. En terecht, het is een probleem waar bijna iedereen mee te maken krijgt. Opvallend is dat de luchtvaart, als grote uitstoter van broeikasgas, bij het nemen van maatregelen nog altijd buiten beeld blijft. Deze sector is verantwoordelijk voor maar liefst 10 procent van de totale Nederlandse klimaatimpact. En zonder ingrepen zal dat aandeel gaan verdubbelen.

Met collega-Kamerleden uit BelgiŽ, Duitsland, Engeland en Frankrijk stellen we daarom de introductie voor van accijns op de kerosine die wordt verbruikt door het vliegverkeer tussen en in onze landen. Daarvoor hebben we drie redenen: De uitstoot van broeikasgassen door de luchtvaart groeit zů hard, dat ze onze besparingen op de grond teniet doet. Ten tweede gaat het om een belasting die bus- en autoreizigers ook moeten betalen. Het niet belasten van het vliegverkeer is eigenlijk een onterechte subsidie voor een vervuilende vorm van vervoer. En ten derde zijn er voldoende alternatieven in Noordwest-Europa om niet het vliegtuig te hoeven pakken.

We beseffen dat belastingen betalen nooit leuk is, maar zien liever een belasting op een vervuilende activiteit als het verstoken van kerosine, dan een op arbeid. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Vliegbelasting is bovendien een belasting die vooral de hogere inkomensgroepen treft. Onderzoek door de Hogeschool voor Toerisme in opdracht van Milieudefensie toont aan dat vooral welgestelden van middelbare leeftijd veel vliegen. De helft van de Nederlanders vliegt overigens nooit of minder dan eens per drie jaar.

Wij nemen het klimaatprobleem serieus. Niets doen aan de groei van de luchtvaart is voor ons geen optie. Want de positieve ontwikkelingen die wij zien, zoals vrijwillige CO2-compensatie en de Europese emissiehandel, hebben voorlopig nauwelijks invloed op de groei van de uitstoot van broeikasgas. We vragen het kabinet daarom in actie te komen.

Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt maatregelen tegen de snel groeiende uitstoot door de luchtvaart, zoals accijns op kerosine. Nederland heeft al accijns op het binnenlandse verkeer en een ticketbelasting. Internationale verdragen maken het onmogelijk dat Nederland in zijn eentje belasting op kerosine kan heffen. Omdat een ticketbelasting in de hele EU niet is te verwachten, is het tijd om samen met onze buren een volgende stap te zetten.

Wij roepen minister Bos en staatssecretaris De Jager op om met de steun van de Kamer de regeringen uit de ons omringende landen daarvan te overtuigen.

Dit artikel is medeondertekend door: Emile Roemer (SP), Wijnand Duyvendak (GroenLinks), Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren), Boris van der Ham (D66), Ernst Cramer en Esmťe Wiegman-Van Meppelen Scheppink, (ChristenUnie)


 

De kritische mobilist 2007


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina