De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

De reiswereld heeft een verdrag uit 1944, 70 jaar geleden, nodig om de ecotax tegen te gaan. Laten we hopen dat de nieuwe visie op belastingen -milieubelasting sterk belasten, belasting op arbeid minder- het wint van 70 jaar oude verdragen! (EvD)

'Vliegbelasting in strijd met internationaal recht'

) De ticketbelasting die minister Wouter Bos (FinanciŽn) wil gaan heffen, is in strijd met het internationaal en Europees recht. Dat concluderen belastingadviseurs in een onderzoek in opdracht van het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen (ANVR).

Het rapport van Loyens en Loeff stelt dat er sprake is van discriminatie, omdat mensen die op doorreis zijn niet hoeven te betalen. "En als dat echt zo is, dan gaat de belasting zelfs duurder worden dan onze eerder berekende 25 euro", aldus een woordvoerster van de ANVR.

Of de ticketbelasting echt in strijd is met de verdragen en wetten moet nog duidelijk worden. "De exacte plannen van de minister kennen we nog niet. We weten alleen dat het 350 miljoen euro op moet leveren", aldus de zegsvrouwe.

Verdrag

Volgens de onderzoekers zijn de plannen van Bos in strijd met het door Nederland ondertekende Verdrag van Chicago uit 1944. Hierin staat dat geen tarieven, rechten of andere kosten mogen worden opgelegd aan het vliegverkeer. De plannen overtreden volgens Loyens en Loeff ook de regels in het EG-verdrag, waarin het vrije verkeer van diensten zijn vastgelegd.

De ANVR verzamelt reacties van boze reizigers op de internetpagina stopvakantiebelasting.nl. Inmiddels hebben meer dan 25.000 mensen een reactie achtergelaten. Het verbond blijft protesteren tot en met de behandeling van het kabinetsplan bij de Miljoenennota, begin oktober.


De kritische mobilist 2007


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina