De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Luchtvaart moet schoner worden

(NRC 28 SEPT. 2005) Luchtvaartmaatschappijen moeten gaan bijdragen aan de bestrijding van het broeikaseffect.

De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie, heeft gisteren een plan gepresenteerd waarbij vliegmaatschappijen op dezelfde manier worden belast voor door hen veroorzaakte luchtvervuiling als andere bedrijven. Tot nu toe is de bedrijfstak, die 3 procent van de broeikasgassen veroorzaakt, buiten de regeling gebleven.

Volgens berekeningen zullen de extra kosten door deze belasting een gemiddeld retourticket maximaal negen euro duurder maken. Een woordvoerder van KLM zei vanochtend dat het bedrijf ,,groot voorstander'' is van het plan.

Het voorstel komt erop neer dat luchtvaartmaatschappijen in het vervolg ook worden ondergebracht in het Europese systeem van uitstootrechten, waarbij bedrijven een bepaald quotum vervuilingseenheden krijgen toebedeeld. Wie meer verontreinigt, moet een heffing betalen. Bedrijven die onder hun quotum blijven, kunnen hun rechten verkopen.

In het kader van de Kyoto-overeenkomst ter reductie van broeikasgassen hebben de 15 'oude' lidstaten zich verplicht in 2012 acht procent minder van die gassen uit te stoten dan in 1990. Dit gebeurt onder andere via het emissierechtensysteem waar inmiddels 11.500 industriŽle installaties deel van uitmaken.

Het percentage broeikasgassen dat wordt veroorzaakt door de luchtvaart neemt toe door de snelle groei van de sector. Zonder maatregelen zou een kwart van de verplichting die de EU is aangegaan om de gassen met acht procent terug te dringen, teniet worden gedaan.

Het voorstel van de Commissie geldt niet alleen binnen de EU, maar voor elk vliegtuig dat van een luchthaven in een EU-land vertrekt. De komende tijd wil Brussel het systeem verder uitwerken. De EU-ministers en het Europees Parlement zullen akkoord moeten gaan voordat het systeem kan worden ingevoerd. Dat gebeurt naar verwachting na 2008.


De kritische mobilist 2005

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina