De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

ANWB laat leden in kou staan

door Erik van Dijk

(Trouw 2 september 2005) De ANWB had zijn leden wel moeten vertellen dat ze mogelijk dubbel verzekerd zijn voor hulp bij pech onderweg.

Het borrelt weer aardig bij de ANWB, de ’grootste vereniging van Nederland’ en tegelijk een miljoenenbedrijf.. De ANP op 30 augustus 2005: „Een boze medewerker heeft een vijf jaar oud vertrouwelijk ANWB-rapport over hulpverlening aan automobilisten bewust naar buiten gebracht. Dat heeft ANWB-directeur G. van Woerkom dinsdag bevestigd in het Radio 1 Journaal. De Telegraaf citeert uit het rapport. De ANWB blijkt al jaren te verzwijgen dat ruim 400000 leden dubbel verzekerd zijn voor hulp bij pech onderweg. De Telegraaf publiceerde het geciteerde rapport zelfs op internet (www.telegraaf.nl/pdf/anwb.pdf) en vermeldt verder: „Reeds in het jaar 2000 besloot de top van de ANWB om gezien de omvangrijke financiŽle risico’s het bestaan van dubbeldekkingen zo veel mogelijk te blijven maskeren.” Heel ernstige beschuldigingen.Als integere vereniging zou de ANWB zijn leden moeten inlichten dat als ze een nieuwe auto kopen, ze vaak al automatisch wegenwachthulp krijgen via hun dealer. Datzelfde geldt voor de leden met een lease-auto. In dit geval hebben we echter blijkbaar te maken met het miljoenenbedrijf ANWB die deze winstgevende leden –die nieuwe auto’s hebben zelden pech, de wegenwacht-contributie is pure winst– niet kwijt wil.

Voor die informatieverschaffing heeft de ANWB alle gelegenheid. Alle leden krijgen min of meer verplicht maandelijks het tijdschrift ’De Kampioen’ in de bus. Goede informatie over mogelijke dubbel-verzekering zou hier op zijn plaats zijn. in plaats van vele niets zeggende tekstvulling die dit blad erg snel bij het oud papier doet belanden. Ook de website van de ANWB wordt liever gevuld met vele koopjes en ’speciale ledenreizen’ dan met relevante voorlichting die 400.000 leden aardig wat geld zou hebben bespaard.

De ooit zo geroemde ledendiscussieplatforms op deze site die de verenigingsdemocratie nieuw leven zouden inblazen, zijn nauwelijks meer terug te vinden. Grote publiekscampagnes zoals enkele jaren geleden het circus ’Rekeningrijden Neen!’ Die acties werden langdurig voorbereid zonder medeweten van de bondsraad, het ’parlement van de ANWB’.

Gisteren gaf de ANWB publiekelijk uitleg over de affaire rond de dubbele verzekeringen. De ANWB zegt dat hij niet weet of de auto ook op een andere manier verzekerd is; dat weten alleen de leden zelf. De club biedt hulp aan bij vermoedens van dubbeldekking. Deze reactie van de ANWB komt echter jaren te laat.

Ingewijden weten dat belangrijke rapporten en studies al vele jaren genegeerd en verstopt worden in het ’belang van de vereniging’. en tegen het belang van de eigen leden en niet lid zijnde burgers in. Soms ook worden rapporten herschreven door bevriende organisaties en komen daarna voor de ANWB vleiender resultaten uit. Daarvan zijn inmiddels veel voorbeelden bekend. Provincies ervaren dit als ze met de ANWB in discussie gaan over de zwemwater-kwaliteit. Vriendjespolitiek bij de ANWB leidde tot heel vreemde conclusies over zweminrichtingen. Het gevaar van legionella-besmetting op de ANWB-slipbaan in Lelystad werd jaren onder de pet gehouden met alle risico’s van dien voor leerlingen en meer nog voor de trainers in dienst van de ANWB. Grote publiekscampagnes zoals enkele jaren geleden het Paul Nouwen-circus ’Rekeningrijden Neen!’ werden langdurig voorbereid zonder medeweten van de bondsraad, het ’parlement van de ANWB’. Tegelijk werden campinghouders en inventieve ingenieurs totaal stukgemaakt door arrogante ANWB-medewerkers en -juristen als dat in het belang van de ANWB werd geacht. De doofpot- en angstcultuur die daardoor bij andere medewerkers en bondsraad ontstond, is een waarschijnlijker oorzaak van al die zieke ANWB-medewerkers dan dat hun -inmiddels ontslagen- chef en klokluider hen ziek maakte, hetgeen ANWB-directeur Van Woerkom insinueert in interviews.

Deze persoonlijke aanval op zijn ex-werknemer is een wel zeer zwakke verdediging van de heer Van Woerkom tegen bovenstaande serieuze aantijgingen die nota bene door De Telegraaf, vaak bondgenoot van de ANWB in de strijd voor meer asfalt en tegen rekeningrijden, voor het eerst wereldkundig werden gemaakt!

Tegenover deze troebele ANWB is het wel erg makkelijk inkoppen voor concurrent Route Mobiel die schermt met een optimale transparantie richting de buitenwereld.

De Consumentenbond heeft aangekondigd schriftelijk opheldering te vragen bij de ANWB over de dubbele verzekering. De reactie van de ANWB daarop zal belangrijk zijn voor het Platform van Verontruste ANWB-leden –momenteel nog in de mottenballen– om te bepalen of ze zich weer actief richting ANWB-ledenvergaderingen zullen bewegen.

Dan zal ook een andere kwestie met de ANWB op de agenda worden geplaatst. Op 26 juli j.l. kwam de ANWB weer eens krachtig uit de hoek: „Weg met het „kwartje van Kok” in de accijns en ook die andere belastingen op de auto, nu de benzineprijs alsmaar blijft stijgen.” Hoofddirecteur Van Woerkom, inmiddels bijna net zo populistisch als zijn voorganger Paul Nouwen (”liever flink doorrijden dan door minder luchtverontreiniging gemiddeld enkele jaren langer leven”) had het hoogste woord op TV. Reden voor de Verontruste ANWB-leden om zich af te vragen of de tijden van de grote publiekscampagne „Rekeningrijden? NEEN! „ weer herleefden. En dat juist nadat de ANWB ťn ex-directeur Nouwen zich leken te bekeren tot de kilometerheffing ter beperking van de automobiliteit, inclusief variabilisatie om de files in de spits tegen te gaan ? De conclusie van een redactioneel stuk in dagblad Trouw op 27 juli j.l. in reactie op de nieuwe ANWB-demagogie was heel nuchter: die prijsstijgingen zijn onvermijdelijk en de automobilist kan beter maar wennen aan die hoge benzineprijs.


De kritische mobilist 2005

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina