Verontruste ANWB leden

alternatieve troonrede

Op 19 september 2001 was het weer de derde dinsdag van september, ofwel Prinsjesdag. Koningin Beatrix sprak namens de ministerraad de troonrede uit met daarin de plannen voor komend(e) jaar/jaren. In de Jonas Magazine van september publiceerden twaalf personen / organisaties op verzoek van de redactie "de alternatieve troonrede" met plannen om van Nederland een leuker land te maken.
Aan de Verontruste ANWB-leden de eer om het thema verkeer en vervoer in te vullen. Op pagina 29 en 47 in genoemd Jonas-nummer werd onze mening verwoord. De inleiding en enkele (te politieke?) verwijzingen waren van redactiewege verwijderd, mede wegens ruimtegebrek. De actiepunten van de Campagne "Mobiliteit Duurzaam", het hart van onze boodschap, werden echter ongewijzigd overgenomen. Hieronder onze oorspronkelijke bijlage.


NAAR EEN ECHTE TRENDBREUK VOOR VERKEER EN VERVOER

Nu is het duidelijk: toen we in de jaren '60 elke Nederlandse burger zijn autootje beloofden, tegelijk forenzenslaapsteden op tientallen kilometers van onze grote steden bouwden en het openbaar vervoer grotendeels afbraken, creŽerden we een groot probleem, ook voor de mobiliteit zelf. Steeds meer asfalt kan de files niet voorkomen omdat nieuwe wegen alleen maar extra verkeer bleken aan te trekken. In Engeland kwamen zelfs de Conservatieven hierachter.... Vooral in onze congestiegebieden kunnen fijnmazige en frequent openbaar vervoer en fiets qua milieu, ruimtebeslag, veiligheid ťn comfort het betere alternatief voor de auto zijn. Natuurvernietiging, lawaaioverlast, beslag op krappe ruimte en luchtverontreiniging door meer auto's zijn daarom niet te rechtvaardigen door vermeende economische noodzaak.

Het inmiddels mislukte Mobiliteitsoffensief Randstad bewees inmiddels dat daar waar heilige koe de auto betrokken is, het poldermodel helaas niet werkt. Het in het regeerakkoord Paars-2 verankerde rekeningrijden (tolpoortjes) sneuvelde door een gecoŲrdineerde actie van mega-"vereniging" ANWB, bedrijfsleven, Telegraaf, VVD en net voor de provinciale verkiezingen van 1999 ook ineens de CDA. Vooral politieke motieven leek het: een PvdA-minister moest bloeden. Meteen daarna is ook het alternatieve instrument van dezelfde vekeersminister om de mobiliteit te verduurzamen, de kilometerheffing, vrijwel uitgekleed. De VVD keerde zich tegen variabilisering van deze heffing op basis van plaats, tijd en brandstofverbruik en andere organisaties zoals ANWB en bedrijfsleven eisten volledige compensatie in de vorm van het afschaffen van wegenbelasting, een deel van de benzineaccijns en de belasting op de aanschaf van de auto. Op deze wijze worden plattelandsbewoners zonder goede alternatieven financieel de dupe en slibt de randstad toch verder dicht zonder dat milieuvoordelen in zicht komen.
Hoog tijd dus voor een ťchte trendbreuk. Voor 2001 - 2010 is daarom kamerbreed een samenhangend pakket voorstellen uitgewerkt onder de naam MOBILITEIT
DUURZAAM, een nieuw Delta-plan voor zowel de mobiliteit als het milieu:

Openbaar vervoer en vliegen
- Grootschalige experimenten met gratis openbaar vervoer zoals in het Belgische Hasselt waar minder investeren in automobiliteit de financiŽle ruimte opleverde voor het geslaagde experiment
- Het inruilen van de plannen voor een magneettrein Groningen - Amsterdam -met een hoge milieubelasting en grote technische onzekerheden - voor versnelde invoer van lightrail in alle stadsagglomeraties in Nederland
- Het snel terugdraaien van de verzelfstandiging van de spoorwegen om er weer een efficiŽnt en effectief staatsbedrijf met tevreden passagiers, medewerkers en politici en een succescolle directie van te maken
- Versnelde aanleg van de HSL-Zuid en verdubbeling van het HCL-Oost-tracť Utrecht - Arnhem om korte en middellange vliegreizen tegen te gaan
- Het intensiveren van het internationale overleg over een wereldwijde heffing op kerosine om het vliegverkeer terug te dringen

Auto
- De beŽindiging van de fiscale bevoorrechting van de lease-auto op kosten van de zaak, zeker waar dit privť kilometers betreft
- Het snel creŽren van maatschappelijk draagvlak voor een sterke variabilisering van de kilometerheffing
- Verdere stimulering van de deelauto
- Maandelijkse autoloze dagen waarop kinderen veilig op straat kunnen spelen en veel verstokte automobilisten onwennig ook eens in trein of bus gaan zitten

Fiets
- Fiscale voordelen voor de mensen die verhuizen tot op fietsafstand van hun werk en zich verplichten daadwerkelijk naar de werkplek te fietsen

Het Centraal Planbureau -inmiddels economische berekeningen makend volgens een systeem waarin verkeersslachtoffers en milieuschade als min-posten worden opgevoerd- heeft de maatschappelijke kosten en baten van ons maatregelenpakket op een rij gezet. Hoewel de kosten vele tientallen miljarden Euro bedragen beloopt de maatschappelijke winst alleen al voor de komende tien jaar als gevolg van minder verkeersdoden, minder files, minder noodzaak voor auto-investeringen en het vervallen van de noodzaak van veel compenserende milieumaatregelen een twee- tot drievoud daarvan.  

N.B. De laatste alinea is serieus bedoeld, maar virtueel! De CPB is helaas nog niet zover.... (EvD)


Verontruste ANWB-leden 2001

Postbus 1357, 6501 BJ Nijmegen / Giro nr 3939025

Redactie: AriŽnsware 22; 8014 TE Zwolle

Commentaar en kopij per E-mail aan: erik.vandijk@consunet.nl


Terug naar eerste pagina