De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

De Commissie Elverding concludeert dat de infrastructuur in Nederland twee maal sneller kan worden aangelegd. Gevolg is dat heel Nederland zich er tegenaan bemoeit. Minister Eurlings wil snel aan de slag met de door de commissie voorgestelde noodwet. De ondernemers tonen zich zeer positief over het infrarapport maar zien daarin alleen de snelwegen en nieuwe woonwijken en nauwelijks het OV. En de ANWB constateert nuchter dat we ons niet rijk moeten rekenen. Laat het kabinet in vredesnaam een noodwet aannemen voor een STRUCTURELE oplossing van file- en andere transportproblemen zoals makkelijker verhuizen naar het werken, telewerken, beter OV. GEEN noodwet a la Elverding waarmee meer asfalt sneller kan worden aangelegd. Meer asfalt blijkt steeds weer een tijdelijke schijnoplossing, nieuwe of bredere snelwegen slibben steeds wer snel dicht.... (EvD)

Besluit over aanleg weg en spoor kan twee keer zo snel

(NRC 21 april 2008) De besluitvorming over de aanleg van infrastructuur kan met de helft van de tijd worden bekort. Nu duurt het gemiddeld elf jaar voordat er besluiten vallen over grote projecten als wegen en spoorverbindingen.

Dat stelt een commissie onder voorzitterschap van Peter Elverding, oud-topman van DSM, in een advies dat vandaag zou worden aangeboden aan het kabinet.

Het kabinet had de commissie gevraagd om oplossingen voor de „traagheid” waarmee over infrastructurele projecten wordt besloten. Elverding: „De enige methode om tijd te winnen is om van elk onderdeel van de besluitvorming een paar maanden of een jaar af te halen.”

De commissie stelt een beperking voor van de mogelijkheden om tegen een besluit in beroep te gaan. Bestuursrechters zouden besluiten niet meteen moeten vernietigen als er iets aan schort. Zo kunnen activisten die de aanleg van een snelweg willen tegenhouden, bijvoorbeeld om de korenwolf te beschermen, een project niet stilleggen. Wel kunnen ze achteraf in beroep.

De meeste tijdswinst valt te behalen door de introductie van een brede en uitgebreide inspraakprocedure met regionale bestuurders, bewoners en milieuorganisaties. Daarna kan het parlement in een vroeg stadium een besluit nemen over een voorkeursvariant. Vervolgens hoeft alleen die variant te worden onderzocht en uitgewerkt. Deze werkwijze komt ook natuur en milieu ten goede, zegt de commissie, doordat beter wordt nagedacht over het uiteindelijke plan. Nu nog worden vele varianten vaak eerst uitputtend onderzocht.

Ook is het noodzakelijk een aantal juridische knelpunten aan te pakken. Zo zou de bestuursrechter een schadevergoeding kunnen toekennen in plaats van de hele procedure af te keuren. Lagere overheden zouden volgens de commissie minder beroepsmogelijkheden moeten krijgen. Het gaat immers vaak om „nationale belangen”, aldus de commissie.

Eurlings wil snel aan de slag met noodwet

(NRC 21 april 2008) Verkeersminister Camiel Eurlings wil snel aan de slag met het advies van de zogenoemde commissie-Elverding. Vooral de aanbeveling voor een soort noodwet om knelpunten op te lossen en flessehalzen in wegprojecten te verwijderen is ,,uit mijn hart gegrepen'', zei hij vandaag.

De commissie onder leiding van oud-DSM-topman Peter Elverding beveelt spoedwetgeving aan voor grote projecten maar ook voor wegverbreding en andere wegaanpassingen. Dat kan redelijk snel en biedt mogelijkheden om structurele verbeteringen in de procedures en de besluitvorming die in het advies staan in de praktijk te testen, zei Elverding maandag bij de presentatie van dat advies. Dat zou kunnen door een bestaande spoedwet uit 2003 te herzien tot een spoedwet wegaanpassing.

ANWB: Niet rijk rekenen

(NRC 21 april 2008) De ANWB is in een eerste reactie voorzichtig positief over het rapport met voorstellen voor een versnelde aanleg van infrastructuur.

,,Het is verstandig in een vroegtijdig stadium goed te overleggen met zoveel mogelijk betrokkenen, zoals de commissie-Elverding voorstelt'', aldus een woordvoerder van de grootste ledenorganisatie van Nederland. ,,Die aanpak heeft zijn nut al bewezen in het verleden.''

Tegelijkertijd waarschuwt de ANWB-zegsman voor overdreven optimisme wat betreft het versnellen van procedures. ,,We moeten ons niet rijk rekenen. Het zal nog steeds jaren en jaren duren voordat nieuwe infrastructuur is aangelegd, of het nu gaat om wegen, woningen of elektriciteitsmasten.''

Ondernemers positief over infrarapport

(NRC 21 april 2008) Ondernemend Nederland oordeelde vanmiddag positief over het rapport voor de versnelde aanleg van wegen en woonwijken. Dat bleek uit de reacties van VNO-NCW, Bouwend Nederland, Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en MKB Nederland.

,,Op deze manier kan het moeras waarin de Nederlandse infrastructuur terecht is gekomen worden drooggelegd'', menen VNO-NCW en MKB Nederland. Deze organisaties zijn net als Bouwend Nederland positief over de verwachting van de commissie-Elverding dat de besluitvorming voor de aanleg van infrastructuur kan worden gehalveerd.

KNV verwacht ook heil van een bonusregeling voor ambtenaren bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. ,,Als infrastructuur versneld wordt aangelegd, ontvangen de ambtenaren van dit ministerie een flexible beloning: de bereikbaarheidsbonus. Dit kan helpen om Nederland weer snel bereikbaar te krijgen en de concurrentiepositie te verbeteren.''

De belangenorganisatie van de vervoersbranche stelt dat de files de Nederlandse samenleving jaarlijks naar schatting ruim 1 miljard euro kosten. ,,De Rotterdamse haven verliest al jarenlang marktaandeel aan andere Europese havens en het internationaal wegvervoer wordt in toenemende mate gedomineerd door andere landen. Hiermee is het milieu niet gebaat.''

De ondernemers- en werkgeversorganisaties hopen dat het kabinet de belangrijkste knelpunten in het snelwegennetwerk nu snel aan gaat pakken.


De kritische mobilist 2008


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina