De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Ooit tankte uw redacteur niet bij Shell omdat deze in Zuid-Afrika het apartheidsregime steunde. Nu lijken er nog veel andere redenenen - milieu, uitbuiting van inheemse mensen - te zijn om nog steeds niet bij de Shell-pomp te stoppen. (EvD)

Milieuorganisaties dienen klacht in bij OESO
'Shell overtreedt richtlijnen wereldwijd'


(Milieudefensie 10 mei 2006) Gedupeerden van Shell dienen maandag 15 mei klachten in over het gedrag van het olieconcern in de Filipijnen en BraziliŽ. De klachten worden, samen met Milieudefensie en Friends of the Earth International, ingediend bij het Nationaal Contact Punt (NCP) in Den Haag van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Uit de klachten blijkt dat Shell wetgeving overtreedt, milieuschade en gezondheidsklachten veroorzaakt en overheden en bevolking manipuleert. Dinsdag 16 mei is de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Shell.

In S„o Paulo, BraziliŽ, gaan de voornaamste klachten over chemicaliŽn die Shell daar al twintig jaar lang heeft opslaat. In januari 2005 bepaalde de overheid dat het bedrijf hiermee moet stoppen. Shell werd ook verplicht omwonenden met gezondheidsklachten (als gevolg van onder meer pesticiden en zware metalen in hun bloed) te helpen. Het concern blijkt zich echter weinig te bekommeren om haar eigen werknemers de omwonenden.

In de Filipijnen maakt Shell zich met name schuldig aan het manipuleren van de lokale overheid en het niet of onvolledig informeren van omwonenden en werknemers. Het gaat om het achterhouden van informatie over milieu-, gezondheids- en veiligheidsgevolgen van de activiteiten van Shell. Ook ontbreken er plannen om de gevaren rond oliedepots te verkleinen.

Chito Adofina, vertegenwoordiger van het United Front to Oust Oil Depots: 'Shell weigert om gevaarlijke oliedepots te verplaatsen, ook al heeft de gemeente van Manilla hiertoe besloten. We hopen dat Shell door de klacht bij het NCP eindelijk zijn verantwoordelijkheid neemt.'

'De klachten laten zien dat Shell wereldwijd milieu- en mensenrechten nog steeds niet respecteert. Wij roepen daarom de hulp in van de regering. Die moet ervoor zorgen dat Shell zich in andere landen net zo gedraagt als in Nederland,' zo stelt Anne van Schaik, campagneleider Globalisering bij Milieudefensie.

Paul de Clerck, internationaal coŲrdinator van de Corporates Campaign van Friends of the Earth International: 'Het komt er nu op aan dat het NCP snel werk maakt van de ingediende klachten. Mens en milieu hebben al veel te lang te lijden onder de maatschappelijk onverantwoorde manier van opereren van Shell.'

Bij het Nederlands Contact Punt (NCP) kunnen klachten worden ingediend over bedrijven die zich niet aan de internationaal afgesproken OESO normen houden. Deze normen hebben betrekking op milieu, arbeids en mensenrechten en zijn opgesteld door dertig landen en gelden voor westerse bedrijven die internationaal ondernemen.

Voor meer informatie: Persvoorlichting Milieudefensie, telefoon 020 5507 333 www.milieudefensie.nl


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina