De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

In NOS-teletekst van 14 februari 2008 2 berichtjes vlak onder elkaar: het ene over de stijging van de winst van Schiphol EN het andere over de door RIVM geconstateerde stijging van de bloeddruk van de omwonenden van datzelfde Schiphol door het vliegtuiglawaai....... Laten we die extra winst maar gebruiken om de leefbaarheid rond Schiphol te verbeteren! Dat moet kunnen nu Schiphol nog niet geprivatiseerd is, zou je denken.

Mogelijk kan een sterke stijging van de door de Schiphol-directie verfoeide vliegtaks een daling van de bloeddruk tot gevolg hebben. Op basis van de RIVM-gegevens bepleit Milieudefensie een stop op nachtvluchten. Voor het autoverkeer zijn overigens ook relaties tussen geluidsoverlast en bloeddruk vastgesteld. (EvD)

de tekstjes van de NOS:

Schiphol ziet winst in 2007 stijgen

Schiphol heeft de winst vorig jaar zien stijgen. Bij de presentatie van de  jaarcijfers bleek dat de winst uitkomt op 233 miljoen euro. Een jaar eerder was dat nog 198 miljoen euro.
                                        
Voor dit jaar rekent Schiphol op een winstdaling door de invoering op 1 juli van de vliegtaks. Directeur Cerfontaine denkt dat hierdoor minder mensen gaan vliegen. Afgelopen jaar nam het aantal passagiers nog met ruim 4 procent toe.
                                        
Door de vliegtaks betalen passagiers voor reizen binnen Europa 11,25 euro extra. Buiten Europa is dat 45 euro. Met de invoering van de vliegtaks wil het kabinet de CO2-uitstoot beperken.

Verband lawaai bloeddruk aangetoond

Vliegtuiglawaai leidt bij omwonenden van vliegvelden tot hogere bloeddruk, heeft het RIVM vastgesteld. Het RIVM deed in de afgelopen jaren onderzoek bij zes luchthavens, waaronder Schiphol en Heathrow.
                                        
De onderzochte groep bestond uit mensen tussen de 45 en 70 jaar, die vijf jaar in de buurt van een vliegveld wonen.
                                        
Volgens RIVM-onderzoeker Le Bret heeft vooral nachtelijk vlieglawaai invloed op de bloeddruk. De slaapstoornissen die daarvan voor sommigen het gevolg zijn, kunnen via stress tot een verhoogde bloeddruk leiden. De gevolgen zijn voor mannen en vrouwen dezelfde.

Hieronder nog uitgebreider publicaties over de gevolgen van Schiphol op de bloeddruk:

Verhoogde bloeddruk door lawaai Schiphol

(Volkskrant 14 februari 2008) Zeshonderd tot zestienhonderd mensen rondom Schiphol hebben last van een te hoge bloeddruk wegens vliegtuiglawaai 's nachts. Dit heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM) berekend op basis van onderzoek dat de afgelopen jaren is uitgevoerd bij zes Europese vliegvelden, waaronder Schiphol en het Londense Heathrow. Het RIVM komt maandag met haar berekeningen naar buiten.

De afgelopen jaren is de bloeddruk gemeten van vijfduizend omwonenden van zes internationale luchthavens. Het gaat om mensen tussen 45 en 70 jaar die er al minstens vijf jaar wonen, evenveel vrouwen als mannen.

Er is een correctie aangebracht voor andere bloeddrukverhogende factoren als roken, alcoholgebruik en overgewicht. Uit de analyse blijkt dat bewoners met de meeste geluidsoverlast 's nachts een hogere bloeddruk hebben dan omwonenden die het minste vliegtuiglawaai te verduren krijgen.

De onderzoeksresultaten worden in maart gepubliceerd in een Europees milieutijdschrift. Het RIVM heeft de Europese onderzoeksresultaten vertaald naar de situatie bij Schiphol. Uit die berekeningen blijkt dat 2 procent van de omwonenden een te hoge bloeddruk heeft, die aan vliegtuiglawaai kan worden toegeschreven, ofwel zeshonderd tot zestienhonderd omwonenden. Uit de analyse blijkt dat de bloeddruk hoger is naarmate het lawaai 's nachts harder is. Een hoge bloeddruk is een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten.

Meer dan tien jaar geleden vonden RIVM-onderzoekers voor het eerst aanwijzingen dat langdurige blootstelling aan vliegtuiglawaai hoge bloeddruk kan veroorzaken, onder meer bij schoolkinderen in de buurt van Schiphol.

Het onderzoek bij de zes vliegvelden (Malpensa bij Milaan, de vliegvelden bij Athene, Stockholm, Londen, Berlijn en Schiphol) onderbouwt die hypothese, stelt het RIVM.

Hoge bloeddruk door vliegtuiglawaai Schiphol

(NU-NL 14 februari 2008) Zeshonderd tot zestienhonderd omwonenden van Schiphol hebben last van een te hoge bloeddruk wegens vliegtuiglawaai 's nachts.
 
Dat heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) berekend op basis van onderzoek dat de afgelopen jaren is uitgevoerd bij zes Europese luchthavens, waaronder Schiphol. Het RIVM maakte de onderzoeksresultaten donderdag bekend.

Het RIVM schat dat het gaat om ongeveer 2 procent van het totale aantal mensen met hoge bloeddruk. Hoge bloeddruk is een risicofactor bij het ontstaan van hart- en vaatziekten. De kans op hoge bloeddruk neemt vooral toe bij blootstelling aan nachtelijk lawaai.

Samenhang

In een grote Europese studie waaraan het RIVM deelnam, werd onderzocht of mensen van 45 tot 70 jaar, die veel blootstaan aan geluid van vliegverkeer, vaker een hogere bloeddruk hebben dan mensen die niet blootstaan aan geluid. In gebieden waar het geluidsniveau laag was (30 decibel) had 54 procent van de mensen een verhoogde bloeddruk. Dit percentage nam toe tot 59 procent bij personen die met een geluidniveau van 55 decibel waren geconfronteerd.

Voor de samenhang tussen hoge bloeddruk en het geluid van wegverkeer zijn vergelijkbare risico's gevonden. Het is volgens het RIVM nog niet mogelijk om aan te geven of er een geluidniveau is waaronder geen extra risico op hoge bloeddruk meer optreedt.

Verbod

De Stichting Milieudefensie vindt dat er op Schiphol 's nachts een verbod moet worden ingesteld voor vliegtuigen om te vertrekken. Volgens een woordvoerder zou het verbod moeten gelden tussen 23.00 en 07.00 uur. Landen zou naar de mening van Milieudefensie wel 's nachts mogelijk moeten blijven. Volgens de organisatie maken landende vliegtuigen minder lawaai dan vliegtuigen die opstijgen.


 

De kritische mobilist 2008


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina