De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Hieronder een persartikel en verder een persbericht van Milieudefensie: Schiphol mag ondanks alle mooie beloften aan omwonenden en milieubeweging vijwel ongebreideld verder groeien, tot 520.000 vluchten per jaar. Nog maar enkele jaren geleden was 400.000 vluchten/jaar de "uiterste grens" om de overlast te beperken. Bewoners tot Leiden en Castricum toe worden gek van het lawaai. De Commissie Eversdijk is voor gek gezet. Joris Wijnhoven van Milieudefensie wijst naast de geluidsoverlast op de groeiende uitstoot van fijn stof en stikstofdioxide door de luchtvaart en op de toegenomen neerstortrisico’s. ‘De beloften die na de Bijlmerramp zijn gedaan zijn definitief begraven’. (EvD)

Schiphol mag verder groeien

(NU-NL 21 april 2006) Het kabinet is het vrijdag eens geworden over het toekomstbeleid van Schiphol. Er is een politiek akkoord, meldde de woordvoerster van staatssecretaris Van Geel (Milieu). De details van het akkoord, waarover Van Geel en staatssecretaris Schultz van Haegen (Verkeer) lange tijd niet op een lijn zaten, worden mogelijk later vrijdag bekendgemaakt.

Schiphol mag van het kabinet verder groeien. Het aantal vluchten per jaar mag onder voorwaarden stijgen tot 520.000 vluchten. Een verdere uitbreiding, zoals de luchthaven nastreeft, "moet ze zelf verdienen", zei staatssecretaris Schultz van Haegen (Verkeer) vrijdag na de wekelijkse ministerraad."

Hoog op de agenda stond de toekomst van Schiphol. Binnen een half jaar moet de luchtvaartsector zich vastleggen op maatregelen om de geluidshinder voor omwonenden zoveel mogelijk terug te dringen. Het kabinet werd het daarover eens.

Schultz en staatssecretaris Van Geel (Milieu) stonden aan de basis van het uiteindelijke compromis. De twee bewindslieden zaten immers lange tijd niet op één lijn.

Omwonenden
"Dit is heel, heel erg. Een schandelijk besluit", reageerde woensdag G. Huiting, woordvoerder van het Platform Vlieghinder Regio Castricum , op het kabinetsbesluit tot verdere uitbreiding van de luchthaven. Huiting vindt het een "kulargument" van het kabinet dat Schiphol moet groeien. "Vertel mij nu eens waarom Schiphol moet groeien." Het platform is de belangengroep voor omwonenden van Schiphol.

Het Platform zegt geen middel onbenut te laten om de uitbreiding te voorkomen. "Het kabinet is aan zet geweest en nu is de Tweede Kamer aan de beurt. Met krachtige termen zullen we druk uitoefenen op de Kamerleden om het tij te keren."

D66 stelt eisen
D66 heeft zich vrijdag kritisch uitgelaten over het besluit van het kabinet over Schiphol. "Het is nog niet helemaal af", vindt het tweede Kamerlid Van der Ham. De parlementariër stelt dat er harde afspraken moeten worden gemaakt over de belangen van bewoners van de buitengebieden en de compensatie voor deze mensen.

"De bewindslieden zeggen 'dat gaan we later doen', maar daar nemen wij geen genoegen mee." De D66'er memoreerde hoe zijn partij onder PvdA-verkeersminister Netelenbos tegen de huidige luchtvaartwet stemde. "Dit is geen detail voor D66, het is juist de crux. De belangen en zekerheden van de bewoners van het buitengebied zijn nu slecht geregeld".

Van der Ham is wel enthousiast over de gevolgen die het kabinetsbesluit heeft voor het milieu. "Het is goed dat Schultz van Haegen en Van Geel hebben gekozen vóór de huidige milienormen. Die worden niet echt opgerekt."

Harde acties Milieudefensie
Milieudefensie heeft vrijdag harde acties aangekondigd tegen het kabinetsbeleid rond Schiphol. "De tijd van handtekeningen verzamelen is voorbij", zei campagneleider J. Wijnhoven van de milieuorganisatie vrijdagmiddag.

Milieudefensie heeft geen goed woord over voor de plannen van het kabinet, dat verdere groei van Schiphol mogelijk wil maken. De organisatie spreekt van een "horrorscenario" voor milieu en omwonenden en "volksverlakkerij".

Nog voor de zomer gaat Milieudefensie acties voeren die volgens Wijnhoven lang niet altijd een vriendelijk karakter zullen hebben. "Dat gaan we onder meer doen als de Tweede Kamer gaat praten over deze plannen. We hebben nog hoop dat de Kamer hier een stokje voor steekt."

Stichting Natuur en Milieu kraakt het kabinetsbesluit in iets andere bewoordingen. "Het kabinet kiest voor maximale groei", meent deze organisatie. "Het kabinet gaat uit van 100.000 extra vluchten voor 2010 en daarna kan de groei nog verder gaan. Men doet alsof dit kan zonder de geluidsgrenzen op te rekken. Een sprookje natuurlijk; hoe je het ook aanpakt, veel meer vliegen betekent altijd meer overlast", zegt directeur M. de Rijk.

Milieudefensie kondigt acties aan
Luchtvaartwet horrorscenario voor milieu en omwonenden


(Milieudefensie 21 april 2006) Het kabinet misbruikt de evaluatie van de Luchtvaartwet om opnieuw groei voor Schiphol veilig te stellen. Broodnodige verbeteringen aan de gebrekkige geluids- en milieugrenzen blijven uit. Sterker nog: het kabinet wil die normen juist verder oprekken. Zo draait de evaluatie van de Wet Luchtvaart uit op een horrorscenario voor milieu en omwonenden. Milieudefensie wil wél opkomen voor mens en milieu en voert binnenkort acties uit. Ze roept de Tweede Kamer op een stokje te steken voor het verder uitkleden van de Luchtvaartwet.

Het milieuconflict rond Schiphol staat weer op scherp. Milieudefensie signaleert dat de luchthaven Schiphol opnieuw onder de regels dreigt uit te komen. Staatssecretarissen Schultz (Verkeer) en Van Geel (Milieu) zetten de lijn van vorige kabinetten voort, rekken de geluidsgrenzen maar weer eens op en volgen braaf de agenda van de luchtvaartsector.

Megagroei van Schiphol is heilig
Campagneleider Verkeer Joris Wijnhoven van Milieudefensie: “Voor deze evaluatie van de nieuwe Luchtvaartwet heb ik maar één woord: volksverlakkerij. De Commissie Eversdijk heeft kennelijk drie jaar lang voor niets gewerkt aan verbeterde regels voor Schiphol. Alles draait om extra groei. Met truukjes wordt nog geprobeerd te verhullen wat er echt aan de hand is: alle belemmeringen voor groei worden uit de weg geruimd om de luchthaven ter wille te zijn. Met de nieuwe term flexibele geluidsnorm probeert het kabinet voor de zoveelste keer te bereiken dat de geluidsregels voor Schiphol niet gaan knellen.”

In een gebied dat zich uitstrekt van Almere tot Zandvoort en van Alkmaar tot Leiden krijgen ondertussen steeds meer mensen last van Schiphollawaai. De 35 plekken vlakbij Schiphol waar nu geluidsgrenzen gelden, schieten tekort om mensen in dat grote ‘buitengebied’ bescherming te bieden. Milieudefensie wil in honderden woongebieden - veraf en dichterbij - zulke grenzen, zodat overschrijdingen daadwerkelijk kunnen worden gecorrigeerd. Binnen afgesproken normen zou Schiphol extra groei alleen kunnen realiseren door schoner en stiller te vliegen.

Milieudefensie is ook bezorgd over de extra uitstoot van broeikasgassen door Schiphol, waarvoor helemaal geen normen bestaan. Nu al neemt de luchthaven tien procent van de totale Nederlandse uitstoot van broeikasgassen voor haar rekening. Als Schiphol en dit kabinet hun zin krijgen, kan dat stijgen naar twintig procent in 2020. Joris Wijnhoven wijst op de groeiende uitstoot van fijn stof en stikstofdioxide door de
luchtvaart en op de toegenomen neerstortrisico’s. ‘De beloften die na de Bijlmerramp zijn gedaan zijn definitief begraven’.


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina