De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Gelukkig zijn er naast domme en kortzichtige ministers met een kruideniersmentaliteit nog lagere overheden die de belangen van hun burgers op wat langere termijn willen veiligstellen. Monopolies mogen niet geprivatiseerd, ook al is het leuk voor de staatskas. In dit geval weegt extra zwaar dat tienduizenden omwoners chronische geluidsoverlast ondervinden, wetten worden overschreden om het luchtverkeer maar ongeremd te laten doorgroeien en Schiphol als vestigingsplaats van bedrijven Amsterdam economisch meer kwaad dan goed lijkt te doen. Dat wordt bij privatisering alleen maar versterkt. (EvD)

A'dam blokkeert beursgang Schiphol

(NOS-Teletekst 11 april 2006) De privatisering van Schiphol lijkt voorlopig van de baan.Amsterdam zal de
komende vier jaar zijn aandelen niet verkopen en niet meewerken aan een beursgang. Dat staat volgens meerdere bronnen in het collegeprogram dat PvdA en GroenLinks morgen presenteren.

Minister Zalm wil dit jaar 49% van de aandelen Schiphol verkopen. Dat kan hij doen, omdat de Staat 76% van de aandelen heeft en Amsterdam maar 22%. Maar voor een beursgang moet Amsterdam wel aan een statutenwijziging meewerken.

De vorige gemeenteraad was al tegen een beursgang,maar dit is de eerste keer dat er afspraken over worden gemaakt.


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina