De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Provincie klaagt Schiphol aan

(Volkskrant 11 februari 2006) De provincie Noord-Holland heeft aangifte gedaan tegen Schiphol vanwege het overtreden van de milieuwet. Volgens het Hoogheemraadschap Rijnland heeft de luchthaven zich ook schuldig gemaakt aan ‘illegale lozingen’.

Rijnland deed hiervan eerder aangifte. Het Hoogheemraadschap heeft er het afgelopen jaar herhaaldelijk bij Schiphol op aangedrongen de ernstige waterverontreiniging aan te pakken. Nadat vorig jaar maart al werd vastgesteld dat de sloten vervuild waren met onder meer antivries, eiste het Hoogheemraadschap dat de problemen afdoende zouden worden verholpen. Deze week bleek het water echter nog ernstiger te zijn verontreinigd.

De vervuiling werd op diverse locaties op het luchthaventerrein aangetroffen. Voor de H-Pier beschikte Schiphol in het geheel niet over een lozingsvergunning.
   

Gerard Doornbos, dijkgraaf van Rijnland, vindt dat de waterkwaliteit bij Schiphol ‘onvoldoende proriteit’ heeft. ‘Als ze me niet terug willen zien, moet Schiphol het probleem niet langer onderschatten’, aldus Doornbos.

Handhavers van Rijnland stelden vorige week vast dat er rond de luchthaven sprake was van ‘zwart water’, water waarin geen zuurstof meer aanwezig was en dat vol lag met honderden dode vissen.

De zware vervuiling werd veroorzaakt door kaliumacetaat en glycol, middelen die Schiphol veelvuldig gebruikt voor het ijsvrij houden van start- en landingsbanen en van vliegtuigen.

Schiphol kreeg tot gisteren twaalf uur de tijd om het probleem te verhelpen anders zou de luchthaven een dwangsom van 300duizend euro per dag moeten betalen. Volgens de dijkgraaf ‘gaat het de goede kant op’ en is het zuurstofgehalte in de sloten teruggebracht op het vereiste niveau. Vandaag wordt definitief besloten of Schiphol de boete ontloopt.

Schiphol zegt wel degelijk de nodige maatregelen te hebben genomen en ‘miljoenen te hebben ge´nvesteerd’. Maar Doornbos zegt dat dit ‘niet afdoende is gebleken’. De recente verontreiniging toegeschreven aan ‘een gebrek aan regen’. Daardoor zijn de gebruikte antivriesmiddelen niet genoeg verdund voor ze in het oppervlaktewater terecht kwamen.

Rijnland doet aangifte tegen Schiphol

(Volkskrant 6 februari 2006) Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft bij het Openbaar Ministerie in Amsterdam aangifte gedaan tegen Schiphol wegens ernstige waterverontreiniging. Dat heeft Rijnland maandag bekendgemaakt.

De afgelopen weken zijn onder meer strooimiddelen en zogenoemde de-icingsmiddelen in sloten op en rond het Schipholterrein terechtgekomen. Dit zijn middelen die Schiphol gebruikt om de vliegtuigen, platforms en start- en landingsbanen ijsvrij te houden. De chemische stoffen hebben volgens Rijnland geleid tot vissterfte en uit sommige sloten is al het leven verdwenen.

Rijnland heeft Schiphol afgelopen zaterdag opgedragen actie te ondernemen. Het hoogheemraadschap heeft de luchthaven onder meer geadviseerd sloten af te dammen en het verontreinigde water naar opvangbassins te brengen. Als het zuurstofgehalte in de sloten voor vrijdag 12.00 uur niet op een aanvaardbaar niveau van 3 milligram per liter zit, legt Rijnland de luchthaven een dwangsom op. Deze bedraagt 300.000 euro per dag met een maximum van 1,8 miljoen euro.

Schiphol is sinds afgelopen weekeinde met man en macht bezig om de verontreiniging op te lossen. De vervuilde locaties zijn ge´soleerd, het veruilde water wordt naar bassins getransporteerd en er wordt zuurstof in de sloten gepompt, liet een woordvoerster maandag in een reactie weten.

Volgens de luchthaven is de verontreining het gevolg van uitzonderlijke weersomstandigheden, waardoor Schiphol veel antivriesmiddelen moest gebruiken. Bovendien heeft het niet veel geregend, waardoor het water in de sloten niet doorstroomde en er hoge concentraties van de verontreinigde stoffen konden ontstaan. Of Schiphol het zuurstofniveau voor vrijdag op orde heeft, is nog niet duidelijk. ‘We gaan er in ieder geval alles aan doen’, aldus de woordvoerster.


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina