De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Na de uitverkoop van de energiebedrijven, het openbaar vervoer, de "kabel", de volkshuisvesting en de zorg (onze drinkwatervoorziening lukte net niet....) is nu de nationale trots Schiphol aan de beurt bij de uitverkoop van Nederland door het Haagse politieke circuit. Het door de CDA van minister Zalm afgedwongen compromis kan niet voorkomen dat het bedrijfsleven nog veel grotere invloed dan nu al zal krijgen op de lange-termijn visie voor Schiphol. De PvDA is verbijsterd omdat Zalm privatiseert zonder analyse vooral van de verborgen reserves, de grondbezittingen en de toekomstige ontwikkelingen van de luchthaven. Amsterdam is mordicus tegen het voornemen van Zalm maar heeft geen enkele mogelijkheid om zijn plan tegen te houden.

Grote conflicten door tegenstrijdige belangen van de toekomstige aandeelhouders in een snel veranderende wereld zijn makkelijk te voorspellen. Het is best mogelijk dat door de omgeving (EU-regelgeving, fusie KLM - Air France, mogelijkheden van bedrijfsvestigingen nabij Schiphol, nieuwe mogelijkheden elders zoals "Schiphol-in-zee") afgedwongen visie-wijzigingen tot grote schadeclaims van de nieuwe eigenaren bij de staat zullen leiden. Juridisch kan men zich daar niet tot nauwelijks tegen indekken, hoeveel bekwame juristen men ook inzet bij de op te stellen contracten en overeenkomsten. En die in de toekomst te verwachten claims zijn mogelijk veel hoger dan de opbrengst van de huidige 49% van de aandelen 2006. (EvD)

Na handreiking Zalm

Schiphol nog dit jaar deels geprivatiseerd(NRC 26 Januari 2006) De privatisering van de luchthaven Schiphol krijgt nog dit jaar zijn beslag. Na de gemeenteraadsverkiezingen zal de staat een minderheidsbelang in de luchthaven verkopen aan beleggers. Dit bleek gisteren in een overleg met de Tweede Kamer.

Een handreiking van minister van FinanciŽn Zalm (VVD) naar het CDA heeft de laatste hobbel weggehaald. Zalm doorbrak de patstelling die is ontstaan omdat de coalitiepartijen meningsverschillen hebben over de wijze van privatisering. De VVD is voorstander van een beursgang, het CDA wil een zogenoemde onderhandse plaatsing van aandelen via een veilingsysteem bij grote beleggers. Als compromis stelde Zalm, zelf voorstander van een beursgang, voorgesteld een "tweesporenbeleid"  voor waarbij beide opties worden onderzocht en pas op het allerlaatste moment beslist wordt. Maar dit was voor het CDA onaanvaardbaar omdat deze aanpak eenduidig aanstuurde op de voordelen van een beursgang.

Gisteren deed Zalm een onverwachte toezegging om het CDA over de streep te trekken. Hij wil "een grote pluk aandelen" op de beurs brengen en een klein deel onderhands plaatsen bij grote partijen zonder aan hen zeggenschapsrechten te geven. Zalm erkende hiermee dat het voordelen heeft om enkele grote beleggers als stabiele aandeelhouders voor de lange termijn binnen te halen.

Kamerlid Maarten Haverkamp (CDA) zei "geen nadelen" in dit voorstel te zien. Eerder had Haverkamp het "tweesporenbeleid" van Zalm onaanvaardbaar genoemd.

Zalm zegde een nadere uitwerking van zijn voorstel aan de Kamer toe. Wel hield hij de Kamerleden voor dat hij als aandeelhouder namens de staat bevoegd is strategische beslissingen te nemen zonder toestemming van de Kamer. "De Tweede Kamer kan niet optreden als een raad van commissarissen", zei Zalm. "U kunt mij vooraf naar huis sturen of achteraf, maar ik heb de wettelijke bevoegdheden om deze beslissingen te nemen."

Met zijn handreiking naar het CDA zette Zalm de oppositie tegen de gedeeltelijke privatisering van Schiphol buitenspel. Kamerlid Duijvendak (GroenLinks) sprak cynisch van de "handjeklap variant" en Duivesteijn (PvdA) noemde het "klef".

Duivesteijn vroeg zich af hoe het kabinet Schiphol denkt te privatiseren als niet bekend is wat de verborgen reserves, de grondbezittingen en de toekomstige ontwikkelingen van de luchthaven zijn.


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina