De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Schiphol: leugen-en-bedrog-soap wordt voortgezet

De commissie Eversdijk constateert dat de reŽle geluidswaarden door startende en landende vliegtuigen rond Schiphol veel hoger zijn dan die verondersteld op basis van een model opgesteld door hooggeleerde ingenieurs. De bewonersgroepen en milieubeweging die dit eerder al vermoedden, krijgen hiermee eindelijk groot gelijk. Nu maar hopen dat de groei-beluste politiek niet ook dit rapport weer terzijde legt. De komende maanden wordt het weer heel (in)spannend voor de gedreven (soms letterlijk verdreven) bewoners en milieuactievelingen.

Het rapport van de commissie is te downloaden via:

http://www.vliegtuiggeluid.nl/gfx_db/1137144913-Samenvatting%20vijfde%20voortgangsrapportage.pdf

De ingewikkelde (waarom zo ingewikkeld lang adres???) link naar de door de commissie zwaar bekritiseerde monitoring en modellering (NOMOS):

http://www.schiphol.nl/_nomos/nomos_home.jsp?ASSORTMENT%3c%3east_id=1408474395729583&FOLDER%3c%3efolder_id=2534374302573928&GENERIC%3c%
3eclicked_folder_level_0=2534374302573928&VIRTUAL_TEMPLATE%3c%3evt_id=10134198673795849&bmUID=1134466292148&bmLocale=nl

Elders op deze homepage besteedde ik eerder al veel aandacht aan de Schiphol-soap (volgorde: van nieuw naar ouder nieuws):

www.dekritischemobilist.nl/sc030814.htm

www.dekritischemobilist.nl/schsoap5.htm

www.dekritischemobilist.nl/schsoap4.htm

www.dekritischemobilist.nl/schsoap3.htm

www.dekritischemobilist.nl/schsoap2.htm

(Evd)

Advies:meer bescherming vlieglawaai

(NOS-Teletekst 15 januari 2006) Voortaan moeten meer woningen rondom Schiphol worden beschermd tegen geluidsoverlast door vliegtuigen. Dat adviseert de Commissie Vliegtuiggeluid onder leiding van de oud-CDA-politicus Eversdijk aan het kabinet.

De commissie noemt als voorbeeld Leiden en Castricum, die nu buiten het gebied van de strenge geluidsnormen liggen. De commissie wil
daarnaast dat er minderin de nachtelijke uren wordt gevlogen.

De overlast van vliegtuigen zou exact moeten worden gemeten en niet meer aan de hand van modules worden berekend.
Als het advies wordt overgenomen, kan dat de geplande groei van Schiphol belemmeren.

‘Duidelijke grenzen aan lawaai Schiphol’

(Volkskrant 16 januari 2006) De bewoners in de wijde omgeving van Schiphol moeten worden beschermd tegen vliegtuiglawaai, ook als dat ten koste gaat van de groei van de luchthaven. Er moeten ‘harde’ grenzen komen waar Schiphol zich aan moet houden.

Dit adviseert de commissie vliegtuiggeluid onder leiding van oud-CDA-senator Eversdijk in het rapport Luid, maar duidelijk. In de wijde omgeving van Schiphol gelden momenteel geen geluidsgrenzen, hoewel bewoners wel last ondervinden, vooral onder inwoners van Castricum en omgeving.

Volgens Eversdijk brengt elk nieuw handhavingssysteem ‘onvermijdelijk een zekere inflexibiliteit voor de luchtvaartsector’. Het wordt bijvoorbeeld minder eenvoudig om vliegverkeer over Schiphol te verdelen. De politiek moet dit voor lief nemen, vindt Eversdijk, of helemaal geen geluidsgrenzen stellen.

Het is niet mogelijk om vliegtuiggeluid nauwkeurig te meten, stelt Eversdijk. Meetstations hebben teveel last van omgevingslawaai, zoals brommers en auto’s. Het is daardoor juridisch onmogelijk om Schiphol af te rekenen op meetgegevens. Het berekenen van de geluidsoverlast, met computermodellen en de vluchtgegevens van vliegtuigen, blijft voorlopig de enige oplossing.

Omwonenden wantrouwen deze berekeningen echter, aangezien gemeten geluidsoverlast vaak hoger uitvalt. Om die reden wil Eversdijk toch gaan meten in het zogeheten buitengebied. Hij hoopt zo wantrouwen onder bewoners weg te nemen.

PvdA en GroenLinks reageren positief op Eversdijk’ rapport. GroenLinks-Kamerlid Duyvendak spreekt van een ‘dure belofte die eindelijk wordt ingelost’. Hij wijst erop dat oud-minister Netelenbos had toegezegd dat het buitengebied beschermd zou worden. ‘De politiek heeft nu de plicht dit over te nemen.’

PvdA-Kamerlid Duijvesteijn vindt dat Eversdijk goede suggesties doet om de geluidsoverlast te verminderen. Zo stelt hij voor om lawaaiige vliegtuigen heffingen te laten betalen en stille vliegtuigen te belonen. VVD-Kamerlid De Krom is het daar mee eens. Voor de rest betwijfelt hij of het buitengebied wettelijk moet worden beschermd. ‘Het wordt dan nog complexer.’

Van den Brink van de gezamenlijke bewonersplatforms is blij dat Eversdijk het buitengebied wil beschermen. Volgens hem heeft hij onder geweldige druk gestaan van de vliegsector.


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina