Verontruste ANWB leden

Met het uitkomen van een boek van "grote etter" Mr. Paul Ruijs over vreemde zaken bij Consumentenbond, rechterlijke macht en last-but-not-least ANWB lijkt de jarenlange strijd van John Sanders tegen Goliath ANWB in een climax te zijn gekomen. Hieronder meer over het boek en de brief die Sanders recentelijk schreef aan de voorzitter en de leden van de Raad van Commissarissen van de ANWB.

 

HET BOEK: Wij zien u wel in de rechtszaal ; Klassenjustitie in Nederland / door mr. Paul Ruijs

Een prima geschreven maar tegelijk angstwekkend boek over hoe de grote organisaties als ANWB (toen nog met Paul Nouwen aan het roer) en Consumentenbond in Nederland de rechtsgang langzamerhand kunnen uithollen door hun nauwe relaties met notarissen, advocaten en rechters. Het "ons-kent-ons" wereldje waaraan individuen en kleine bedrijven door soms heel toevallige factoren in een Kafka-achtige wereld BINNEN HET NEDERLAND VAN NU (...) ten onder dreigen te gaan.

Over de auteur Paul Ruijs vermeldt de cover trots: "Mr. Paul Ruijs (1948), juridisch adviseur, werd samen met Willem Oltmans, Pim Fortuijn, Pieter Lakeman e.a. in het tijdschrift Quote ooit uitgeroepen tot "een van de grootste etters van Nederland"." Zijn boek gaat over monopolie, verplichte nering en eigen tuchtrechtspraak van advocatenkantoren en hun relaties met grote organisaties als ANWB en Consumentenbond.

"Recht en gelijk zijn in de Nederlandse rechtszaal voor veel geld te koop."

Advocatenblad 8 juni 2001: "In talloze brieven en rapporten bestrijdt Paul Ruijs al jarenlang de arrogantie en belangenverstrengeling die hij ziet bij gezaghebbende personen als advocaten, notarissen en rechters. Hij concludeert in zijn onlangs verschenen boek dat de verliezende partijen van het begin af aan geen schijn van kans hadden. In plaats van gedegen feitenonderzoek en weloverwogen juridische beslissingen neemt hij steeds dezelfde nestgeur waar bij tegenpartij, advocaat en Rechter."

bol.com prijs: fl. 39,95 * besteltijd 2 - 3 werkdagen * Paperback | 250 Pagina's | Aspekt B.V., Uitgeverij | 2001 | ISBN 9059110110

Te bestellen op internet: www.nl.bol.com (zoek op bovenstaand ISBN-nummer) of via uitgever Perry Pierik tel. 0346-353895.

 

 

DE BRIEF:

INGENIEURSBUREAU SANDERS; PRODUKTONTWIKKELING - RECREATIE PRODUKTEN - ZONNE-ENGERGIE (lid Holland Solar)

Telefax 026 3336347; e-mail: sanders@bart.nl; Internet: http://www.bart.nl/~sanders

Oosterbeek, 6 juni 2000

 

Aan de voorzitter en de leden van de Raad van Commissarissen van de ANWB

Ik veronderstel dat het u inmiddels bekend is dat er in het boek "Wij zien u wel in de rechtszaal" met als ondertitel 'Klassenjustitie in Nederland?' uitgebreid verslag wordt gedaan van mijn conflict met de ANWB. Ik stel voor dat u het leest al was het maar om vast stellen of u in het verleden door uw directie juist werd geÔnformeerd. Van de auteur vernam ik dat die destijds niet wilde reageren op diens 'hoor en wederhoor' oproep.

Het boek is blijkbaar dermate relevant dat het ministerie van Justitie er een uitgebreide bespreking aan wijdde in de justitiekrant van 1 juni jl. onder de kop "Botsende belangen bij de ANWB". Inmiddels tonen ook politici belangstelling.

Gelet op de belangstelling voor het boek mag aangenomen worden dat binnenkort vele redacties en lezers kennis kunnen nemen van de wijze waarop uw organisatie opereert en de rechterlijke macht zich voor uw karretje laat spannen. In 10 jaar tijd heeft u als raad van toezicht, net als uw directie niets, helemaal niets ondernomen om ook maar een begin van een oplossing te bewerkstelligen voor dit bizarre conflict. Integendeel, met uw goedvinden probeert uw organisatie mij in een civiele procedure op een intimiderende wijze (dwangsom van ƒ 100.000 ) monddood te maken, indien ik nog langer openlijk de echtheid van uw keurmerk-onderzoeksrapport in twijfel trek, zonder dat u dat mij of wie dan ook inzage wilt geven. Ik ervaar dit als regelrechte bedreiging, afpersing en crimineel gedrag en neem u dat persoonlijk, stuk voor stuk, zeer kwalijk. Iemand van u zou moeten inzien dat deze opstelling tot nu toe niet alleen mij maar ook het aanzien van de Nederlandse rechterlijke macht schade berokkent. Ik kan me tenminste moeilijk voorstellen dat dit allemaal in het belang van de ANWE} zou zijn.

Ik stel daarom voor dat u uw directie opdracht geeft om met mij aan tafel tot een vergelijk te komen en de lopende rechtsprocedures in te trekken. Indien u mijn oproep echter wederom negeert, overweeg ik tegen u allen een procedure te beginnen om u wegens incompetentie, falend toezicht en wanbeleid afgezet te krijgen. In ieder geval zou daarmee zichtbaar worden wie tot dan toe, veilig in alle anonimiteit, medeverantwoordelijk gesteld kan worden voor deze gang van zaken binnen de ANWB.

Hoogachtend,

ing.T.J.H.L.Sanders

___________________________________________________________________________

Elders op deze homepage en in onze nieuwsbrief De MilieuKampioen berichtten we al eerder over de "affaire Sanders" waarop Paul Ruijs in zijn boek diep ingaat:

Sanders: "ANWB ondermijnt mijn onderneming met afpersing, intimidatie en pure oplichting" (1998)

Speelt bedrijfsbelang van ANWB objectiviteit parten? (1997)


Verontruste ANWB-leden 2001

Postbus 1357, 6501 BJ Nijmegen / Giro nr 3939025

Redactie: AriŽnsware 22; 8014 TE Zwolle

Commentaar en kopij per E-mail aan: erik.vandijk@consunet.nl


Terug naar eerste pagina