De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Kies nu eindelijk eens onomwonden voor de kilometerheffing

commentaar

(Trouw 17 mei 2008) In december leek het er op dat de veelbesproken kilometerheffing er dan toch echt komt, zij het dat het nog even duurt. Pas in 2016 beschikken alle auto’s over de vereiste techniek om hun bewegingen nauwkeurig te volgen. Nu is er andermaal politiek tumult over. Aan het kabinet de schone taak dat snel de kop in te drukken, voor de op zichzelf veelbelovende kilometerheffing alsnog via de coulissen wordt afgevoerd.

Meest recente bron van onrust is een uitgelekte studie van drie planbureaus. Zij stellen grosso modo dat grootouders en schoonmoeders slecht af zijn met de kilometerheffing. Juist gezinnen zullen namelijk de auto laten staan, voor hun sociale en recreatieve ritten. Daar hebben SP en PvdA grote moeite mee. En intussen ruziet minister Eurlings (verkeer) al maandenlang met collega-bewindslieden Bos en De Jager (financiŽn) over het al dan niet volledig afschaffen van de bpm, de aanschafbelasting op auto’s. Eurlings wil er het liefste helemaal van af. Beide mannen van FinanciŽn willen de bpm echter gedeeltelijk handhaven als zekere bron van inkomsten voor de schatkist.

Dat gezinnen mogelijkerwijs twee keer nadenken voor ze in de auto stappen, daarin hebben de planbureaus hopelijk gelijk. Dat is namelijk precies de inzet van de kilometerheffing: niet lukraak in de auto stappen, maar even nadenken. Misschien kan het net zo goed met bus of trein, of in elk geval buiten de drukste uren. Als het goed is, geldt op zondag straks een veel lager kilometertarief dan op een werkdag in ochtend- of avondspits. Op die manier zou de familievisite er niet bij in hoeven schieten. Per saldo gaat de gemiddelde automobilist er immers hoe dan ook niet op voor- of achteruit.

Wat het conflict in het kabinet betreft: laat daar alsjeblieft geen halfbakken compromis uit rollen. Volledige afschaffing van de bpm – ruim 40 procent van de cataloguswaarde – betekent dat de kilometerheffing echt een prijsfactor van belang kan worden. Blijft de bpm gedeeltelijk bestaan, dan neemt de ruimte voor de kilometerheffing noodgedwongen af, juist omdat de totale kosten voor de gemiddelde automobilist gelijk moeten blijven. En hoe geringer de kilometerheffing, hoe geringer het effect.

Een zekere vorm van aanschafbelasting mag er best blijven. Liefst in de vorm van een CO2-taks: hoog voor vieze auto’s, laag voor kleine en hybride modellen. Maar harde voorwaarde moet dan wel zijn dat er een serieuze kilometerheffing overblijft, groot genoeg om zoveel mogelijk mensen uit de file te houden.


De kritische mobilist 2008


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina