De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Een goede dag voor Paul Nouwen, volgens veel TV-interviews DE grote voorvechter van het rekeningrijden in Nederland. Het kabinet kon niet veel anders meer dan tenminste het rekeningrijden goed op de rails te zetten. Te veel plannen vielen tussen wal en schip de laatste maanden. Nu de stimulering van het OV en fiets niet vergeten, rekeningrijden alleen is niet de oplossing voor alle files en milieu-ellende! En inmiddels moeten we de negatieve neveneffecten van rekeningrijden -meer autobezit dus meer parkeren en negatieve milieueffecten door extra autoproductie- goed analyseren en van aanvullend beleid voorzien. (EvD)

Rekeningrijden in 2011 ingevoerd

(NRC 1 dec. 2007) De traditionele autobelasting verdwijnt en wordt vervangen door een tarief waarbij het gebruik van de auto centraal staat. De rekening zal niet worden ge´nd met hulp van tolpoortjes of signalering op de weg, maar met hulp van – niet nader omschreven – satelliettechniek via kastjes in alle acht miljoen auto’s, en overal in Nederland.

Prijzen van de kastjes of tarieven van de kilometerheffing zijn nog onbekend, maar het uitgangspunt is dat de weggebruikers van Nederland gezamenlijk niet meer gaan betalen. De inbreuk op de privacy – vadertje Staat weet straks te allen tijde waar een weggebruiker zich bevindt en bevond – zou geen juridische problemen opleveren.

Dat is in grote lijnen het voorland dat minister Camiel Eurlings (Verkeer en Waterstaat, CDA) gisteravond schetste bij de aankondiging dat dit kabinet de kilometerheffing definitief gaat invoeren. Vanaf 2012 zal de heffing landelijk worden ge´ntroduceerd: in het begin alleen afhankelijk van de mate van vervuiling door het voertuig. Daarna wordt het tarief ook afhankelijk gemaakt van tijd en plaats van het weggebruik, zodat automobilisten op de spitstijden op drukke wegen meer betalen en die op rustige wegen buiten de spitsuren minder. Eurlings bracht slechts twee A4’tjes naar buiten; een brief aan de Kamer volgt.

„Een van de ingrijpendste besluiten van dit kabinet, een grensverleggende beslissing die zijn weerga niet kent.” Zo prees minister Eurlings gisteravond zijn plannen voor de kilometerheffing aan. „Wij gaan vooroplopen in de wereld. In geen ander land is gekozen voor een landelijke dekking voor al het gemotoriseerde verkeer op de weg.” Voor megalomanie is de minister niet bang. Hij heeft nog drie jaar om te experimenteren en er is de laatste jaren veel veranderd op het gebied van technologie. „Wie heeft er tegenwoordig geen Tomtom?”

Uitgangspunt voor de kilometerheffing is volgens de minister dat het een „eerlijk” systeem is.


De kritische mobilist 2007


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina