De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

De Nederandse landspolitiek dreigt zich zelf weer eens een brevet van onvermogen te bezorgen. Inmiddels is er breed draagvlak gecreŽerd voor beprijzing van de automobiliteit. Zelfs ijzervreter Paul Nouwen van de campagne in 1999 tegen tolpoortjes om files tegen te gaan en het Nederlandse bedrijfsleven zijn helemaal om. Ook zij zien dat beprijzing van de autokilometer de enige echte oplossing tegen groeiende files en daarmee schade aan de economie is. Het overgrote deel van de milieubeweging ziet rekeningrijden als een goede methode om milieu- en gezondheidsschade in te perken. Immers op veel plaatsen blijkt rekeningrijden inmiddels al jarenlang zeer effectief: Londen, Singapore, ScandinaviŽ zijn goede voorbeelden dat het kan en dat het werkt. En juist op zo'n moment dat alle neuzen redelijk in een richting staan, rekeningrijden is vastgelegd in het coalitieakkoord, juist dan wordt door de minister van verkeer om weer eens extra uitstel gevraagd, nu zelfs al tot 2016. Vreemd voor een minister die zo'n daadkracht zou uitstralen: wel extra autobeton er door drukken (symptoombestrijding) en de oplossing bij de bron (beprijzing) voorlopig tegenhouden. (EvD)

Kamer bezorgd over uitstel kilometerheffing

(Reformatorisch Dagblad 15 november 2007) De Tweede Kamer wil opheldering van minister Eurlings van Verkeer over het mogelijke uitstel van de kilometerheffing. In een notitie die het kabinet vrijdag bespreekt, wordt geopperd de maatregel pas in 2016 landelijk in te voeren. Volgens het regeerakkoord zou al in deze kabinetsperiode een begin worden gemaakt met een kilometerheffing.

De Kamer eiste donderdag onder aanvoering van GroenLinks–leider Halsema een spoeddebat met Eurlings. Wanneer dat plaatsvindt is dat nog niet duidelijk. Door de overvolle agenda van de Kamer kon Kamervoorzitter Verbeet donderdag nog geen tijdstip plannen.Volgens de notitie van Eurlings, die donderdag uitlekte in De Telegraaf, is volledige invoering van de kilometerheffing voor 2016 onbetaalbaar en dus onhaalbaar. In het regeerakkoord staat dat al voor 2011 een „uitvoerbare, betekenisvolle en onomkeerbare stap" moet worden genomen naar een heffing, die bedoeld is om de almaar toenemende files terug te dringen.

Volgens het stuk zijn er verschillende opties. Daartoe behoren het eerst invoeren van een kilometerheffing voor alleen vrachtwagens, het tijdelijk introduceren van een spitsheffing of het belonen van het ’spitsmijden’.

Halsema noemde het mogelijk uitstellen van de landelijke heffing schandalig en in strijd met het regeerakkkoord. „Het heeft er alle schijn van dat rekeningrijden voor de zoveelste keer politiek gesaboteerd wordt", zei ze. VVD, D66, PVV en SP steunden haar verzoek om een spoeddebat.

Over vormen van rekeningrijden wordt al decennia gesproken in Nederland. Tot dusver is het niet gelukt concrete stappen te zetten. Het huidige kabinet heeft aangekondigd daar wel mee te komen. Eurlings zou eind deze maand zijn plannen presenteren. In Duitsland en Londen bestaan al vormen van wegbeprijzing. Halsema noemt het dan ook onbestaanbaar dat dat in Nederland niet zou kunnen.

CDA–minister Eurlings hecht veel waarde aan draagvlak voor zijn plannen. Daarom is er regelmatig overleg met een klankbordgroep van werkgeversorganisaties, ANWB, de transportbranche en de milieubeweging. Deze groep is de opvolger van de commissie–Nouwen, die in 2005 adviseerde in 2012 een variabele kilometerprijs (naar tijd, plaats en milieukenmerken van de auto) in te voeren.

In een donderdag gepresenteerd advies pleit de klankbordgroep voor experimenten met een soort spitsheffing rond Amsterdam en het belonen van forenzen die de spits mijden. Met de spitsheffing zou de introductie van de kilometerheffing naar voren kunnen worden gehaald, zei Loek Hermans van MKB Nederland, die voorzitter is van de klankbordgroep.

Met spitsmijden zou een geslaagde proef in het woonwerkverkeer tussen Den Haag en Zoetermeer van vorig jaar een vervolg moeten krijgen.


De kritische mobilist 2007


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina