De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

rekeningrijden / Kilometerheffing zit er nu toch echt aan te komen

(Trouw 12 maart 2007) De kilometerheffing is terug op de politieke agenda. Het kabinet wil het rekeningrijden snel invoeren. De leasebranche ziet de bui al hangen. Want als de BPM wordt afgeschaft, worden nieuwe auto’s goedkoper. En dalen gebruikte auto’s dus in waarde.

Onder druk van de PvdA en de ChristenUnie lijkt het erop dat na tientallen jaren politiek gesteggel deze kabinetsperiode de kilometerheffing toch echt wordt ingevoerd. De BPM wordt uiteindelijk afgeschaft.

Van de coalitiepartners is het CDA het meest terughoudend. Na jaren discussie werd binnen de CDA-fractie eind 2005 eindelijk besloten tot invoering. In het partijprogramma ligt nog wel grote nadruk op een aantal voorwaarden. Zo mag het voor alle automobilisten tezamen geen lastenverzwaring betekenen. En de opbrengsten van de kilometerheffing moeten worden besteed aan infrastructuur.

Daarbij moeten de belastingen op het autobezit en het autogebruik ter compensatie worden afgeschaft, eist het CDA. Op dat punt vinden bijna alle politieke partijen elkaar, al is de opheffing van de belasting op auto’s (de BPM) omstreden.

Een aantal jaren geleden was het vooral de VVD die de BPM in zijn geheel wilde afschaffen als het rekeningrijden werd ingevoerd. De ChristenUnie en GroenLinks waren daar in 2001 nog erg bezorgd over. Dat zou immers een verlaging van de autoprijzen betekenen en misschien zouden mensen dan grotere auto’s kopen en de aanschaf van een tweede overwegen.

Opvallend genoeg was het VVD- minister Zalm van financiŰn die in 2005 opgelucht was dat zijn partij ervoor zorgde dat het rekeningrijden nogmaals werd uitgesteld, juist omdat hij niet zonder de BPM wilde. Ondertussen heeft met name de ChristenUnie, maar ook de PvdA, haast met de invoering van de kilometerheffing. „Kosten verbinden aan het autorijden dwingt weggebruikers elke keer een bewuste keuze te maken. Dat gaat onnodige mobiliteit tegen. Dus is een voortvarende invoering gewenst”, aldus de CU.

Zolang de motorrijtuigenbelasting niet is afgeschaft, stelt de CU voor op zware auto’s (boven de 1500 kg) een toeslag te heffen, de zogenaamde ’trekkertax’. Voor de hoogte van de aanschafbelasting (BPM) gaat de zuinigheid van de auto als criterium gelden. Zo krijgen auto’s met een snelheidsbegrenzer een lagere BPM.

De CU wil verder automobilisten een laag tarief laten betalen voor de eerste 5000 gereden kilometers per jaar, zodat autogebruik voor mensen die weinig rijden betaalbaar blijft. De CU ziet een deel van de inkomsten van de heffing graag naar beter openbaar vervoer en een grotere verkeersveiligheid gaan.

Of de PvdA en het CDA met al deze wensen akkoord zullen gaan, is de vraag. De VVD zal in ieder geval protesteren als de gehele opbrengst van het rekeningrijden niet in het wegennet wordt gestoken. De andere grote oppositiepartij SP noemt het daarentegen een ’voorwaarde’ voor de kilometerheffing dat er ’fiks’ wordt ge´nvesteerd in het openbaar vervoer.


De kritische mobilist 2007


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina