De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

ROUTE MOBIEL PASSEERT GRENS VAN 100.000 KLANTEN

(P E R S B E R I C H T , 28 februari 2005) Route Mobiel, de nieuwe hulpdienst bij pech onderweg, maakt vandaag bekend haar 100.000ste klant te hebben verwelkomd. Tevens heeft Route Mobiel reeds 25.000 klanten die gebruik maken van de mogelijkheid tot pechhulp in het buitenland. De lage prijs en de garantie dat automobilisten binnen 30 minuten ter plekke geholpen worden, zijn voor veel autobezitters een reden geweest om over te stappen naar Route Mobiel. Dagelijks melden zich nog nieuwe klanten aan; vooral automobilisten uit de jongste doelgroep en automobilisten die net hun rijbewijs hebben behaald, kiezen voor Route Mobiel.

Een klanttevredenheidonderzoek dat samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam werd ontwikkeld door onderzoeksbureau TEVREDEN zal vanaf maart alle klanten die pech hebben gehad een enquête afnemen naar de tevredenheid van de hulpverlening. Marc Schröder, Managing director van Route Mobiel: “Het is voor onze jonge en groeiende organisatie zeer belangrijk om van onze klanten en ervaringen te leren. Kwaliteitsverbetering is een belangrijk item voor ons. Zo steunen wij onder andere  ook de nieuwe pechhulp opleiding die door de Innovam, het opleidings- en examenbureau van de mobiliteitsbranche in Nederland, is ontwikkeld”.

Michiel Muller, mede-directeur van Route Mobiel, geeft als commentaar: “We zijn zeer opgetogen over het feit dat we in zo’n korte tijd al meer dan 100.000 aanmeldingen hebben gehad en dat er dagelijks mensen bijkomen. Voorts zijn al ruim 7.000 klanten met pech onderweg succesvol geholpen. Dit toont duidelijk aan dat de consument behoefte heeft aan een snel en efficiënt werkende pechdienst. Bovendien zijn wij gesterkt in onze opvatting dat de monopoliepositie van de ANWB doorbroken kan worden. Ook over de langere termijn zijn we erg positief gestemd. Wij verwachten binnen 5 jaar een marktaandeel van 10% te hebben veroverd.”  

Route Mobiel heeft ook kennisgemaakt met misbruik van haar dienstverlening. Dit misbruik concentreert zich in de groep van auto’s van 12 jaar en ouder; zo blijkt een aanmerkelijk deel van deze auto’s geen geldig APK bewijs te hebben. Hoewel deze groep slechts een beperkt deel uitmaakt van het Nederlandse wagenpark zal Route Mobiel vanaf vandaag de nieuwe toestroom vanuit deze groep auto’s tegen kostprijs van de hulpverlening helpen. De huidige klanten van Route Mobiel met een auto van 12 jaar of ouder blijven recht hebben op gratis hulp.

Profiel Route Mobiel

Route Mobiel is na 60 jaar de eerste pechhulpdienst voor particuliere automobilisten die direct concurreert met monopolist ANWB Wegenwacht. Route Mobiel heeft na circa 4 maanden reeds bijna 100.000 klanten. Het nieuwe initiatief maakt gebruik van het bestaande professioneel netwerk van pechhulpverleners, Europ Assistance. Deze organisatie verleent al ruim 35 jaar pechhulp in Nederland aan de zakelijke (lease) markt. Route Mobiel heeft de beschikking over ruim 1.000 pechhulp voertuigen en 1300 gediplomeerde monteurs. Met 180 binnenlandse locaties vanwaar de pechhulpen vertrekken is het netwerk fijnmaziger dan dat van de ANWB Wegenwacht. Route Mobiel maakt gebruik van een no-claimkorting van 5% per jaar als er geen hulp is ingeroepen (tot een maximum van 15%).  


De kritische mobilist 2005

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina