De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Politie vecht volop tegen radardetector

(Nederlands Dagblad 10 mei 2005) Automobilisten maken nog volop gebruik van radardetectors.Justitie schat dat nog minstens 70 duizend van de apparaten in omloop zijn, die bestuurders waarschuwen voor flitspalen en mobiele flitsposten. Sinds de detector per januari 2004 is verboden, zijn er ruim vierduizend in beslag genomen.

Het ministerie van Justitie heeft 26 'opspoorauto's' aangeschaft tegen de radarverklikkers, n per politieregio en voor het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD). ,,Als we de auto inzetten, pakken we er vier of vijf per dag'', aldus woordvoerder F. Zuiderhoek van de KLPD.

De radardetector is al sinds de introductie in de jaren negentig een doorn in het oog van de opeenvolgende ministers van Verkeer. Vanaf 1997 is zes keer geprobeerd het apparaat te verbieden, maar het verbod werd telkens uitgesteld.

Sinds 2004 is de detector wel verboden, omdat het gebruik ervan zou leiden tot gevaarlijk weggedrag. Onderzoek toont aan dat automobilisten met een radarverklikker harder rijden. Ook zouden ze plots op de rem trappen, wanneer de detector een signaal geeft, wat onveilig is voor het achterliggende verkeer.

Bestuurders die met het apparaatje worden gepakt, krijgen een boete van 250 euro, te verhogen met de boete voor de snelheidsovertreding.

Veel betrapte automobilisten beweren dat de detector 'al lang niet meer werkt', of stellen dat de apparatuur van de politiewagen reageert op het navigatiesysteem.

En van de meest gebruikte excuses: de auto is net gekocht en de verklikker moet nog van de vorige eigenaar zijn.


De kritische mobilist 2005

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina