De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Meer geld voor verkeer en vervoer van de provincies. Gelukkig zijn veel provincies minder eenzijdig alleen op autoverkeer gericht dan Rijkswaterstaat en presenteren ze een evenwichtiger mix van fietspaden, openbaar vervoer en autoverbindingen. (EvD)

Meer geld vervoer en welzijn in provincies

(NRC.NL 26 januari 2007) De provincies geven dit jaar aanzienlijk meer uit aan verkeer en vervoer en aan welzijn.

Dit blijkt uit een overzicht van de provinciale financiŽn dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft opgesteld. In totaal geven de provincies dit jaar 5,4 miljard euro uit, dat is een stijging van 700 miljoen euro (16 procent) in vergelijking met 2006. Toen bedroegen de provinciale uitgaven 4,7 miljard. Een jaar eerder, in 2005, was sprake van 4,5 miljard. Zuid-Holland, Noord-Brabant, Noord-Holland en Gelderland zijn de provincies met de hoogste begrotingen. De uitgavenstijging is opmerkelijk omdat in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet is vastgelegd dat de provincies jaarlijks 200 miljoen moeten bezuinigen door kortingen op het provinciefonds.

Een aanzienlijk deel van de extra uitgaven dit jaar gaat naar de aanleg van wegen, fietsroutes en busverbindingen. Met name in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland willen de provinciale besturen de bereikbaarheid van de steden en de dorpen verbeteren. Ze investeren 216 miljoen euro meer in verkeer en vervoer dan in 2005.

De provincies Overijssel, Noord-en Zuid-Holland maken vooral extra geld vrij voor welzijn, in het bijzonder voor jeugdzorg.

De provincies zijn evenals gemeenten wettelijk verplicht om te zorgen voor sluitende begrotingen. Dit jaar zijn de uitgaven van de provincies evenwel groter dan de inkomsten. Het verschil, 300 miljoen euro, halen de provinciale besturen uit hun financiŽle reserves. Andere inkomstenbronnen van provincies zijn afkomstig van de motorrijtuigenbelastingen, het provinciefonds en bijdragen voor welzijn en verkeer en vervoer.


De kritische mobilist 2007


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina