De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Over de vluchtstrook langs de file razen: experiment geslaagd

(Trouw 10-11-2005) Gesubsidieerd via de vluchtstrook de file vermijden. Een tiental automobilisten uit de Flevopolder mocht het de afgelopen maanden uitproberen. Met succes.

De proef waarbij zo’n vijftig forensen in luxe minibusjes van Connexxion dagelijks op eigen houtje langs de files raasden, is geslaagd. Dit nieuwe middel in de strijd tegen files heet ’vanpoolen’. Ook al doet de naam anders vermoeden: het verschil met het mislukte ’carpoolen’ is groot, zegt Wouter Verkerk, directeur van Verkeeradvies, een regionaal samenwerkingsverband van overheden en bedrijfsleven dat het initiatief nam tot de proef.

„Het succes zit hem in de combinatie van luxe, lage kosten en de thuis-kom-garantie”, denkt Verkerk. Anders dan bij het carpoolen, rijden de deelnemers volgens een dienstregeling en maken ze gebruik van een lease-auto die voor ze wordt afgetankt en onderhouden. Moet een van de deelnemers onverhoopt eerder naar huis, dan wordt er vervangend vervoer geregeld. Kosten: 95 euro per maand.

„Aan werkelijk alles is gedacht en voor dat bedrag kom ik echt niet uit met mijn eigen auto”, zegt deelneemster Edith Ubeda uit Lelystad. Ook kreeg ze een gratis training aangeboden tot chauffeuse. „In ieder poolgroepje is één chauffeur aanwezig die de rest ophaalt en weer thuisbrengt. Die worden via een speciale computer gevolgd. Zo kunnen we zien of ze op tijd rijden en zich aan de verkeersregels houden”, zegt directeur Verkerk.

Tot eind dit jaar mag hij de twaalf busjes die nu rijden, uitbreiden tot vijfentwintig, maar het liefst ziet hij dat ook andere regio’s het initiatief overnemen. „We krijgen steeds meer mailtjes binnen van forensen die de vans in andere delen van de Randstad willen gaan gebruiken.”

Bang dat het vanpoolen aan zijn eigen succes ten onder zal gaan, is Verkerk niet. „Als je het goed plant, kun je in de spits iedere twee seconden een van over de vluchtstrook of de busbaan laten rijden. En politie of hulpdiensten ondervinden geen hinder, als je de vans iets van tevoren inseint via de boordcomputer.”

In de afgelopen drie maanden heeft Verkerk maar één keer gehoord van een minibusje dat moest uitwijken voor een politiewagen. „De kans daarop is niet heel groot en onze chauffeurs zijn erop getraind om daar adequaat op te reageren.”

Is dit dan echt de langverwachte oplossing voor het fileprobleem? „Nee”, denkt Verkerk. „Maar alle beetjes helpen.”

’Vanpoolen’ afkomstig uit Amerika

Het vanpoolen is overgewaaid uit Amerika, waar particulieren al sinds de jaren tachtig de gemeenschappelijke vorm van vervoer in minibusjes exploiteren. Ze maken gebruik van zogenoemde ’priority lanes’, rijstroken die speciaal voor het vanpoolen zijn aangelegd. Ambtenaren van het ministerie van verkeer haalden het concept naar Nederland. Maar het duurde zo’n tien jaar voordat het Amerikaanse idee hier in de praktijk kon worden gebracht. „Om op de vluchtstroken te mogen rijden, waren enkele wetswijzigingen nodig”, zegt Wouter Verkerk van Verkeeradvies, een samenwerkingsverband van overheden en bedrijfsleven. Vervolgens was het wachten op een aanleiding. De werkzaamheden aan de A9 van afgelopen zomer gaven die. Tijdelijk gedupeerde weggebruikers werd verschillende alternatieven geboden, waaronder het vanpoolen.

Voor de proef van ruim drie maanden trok Verkerk 150000 euro uit. Vier deelnemers vielen in een beginstadium af, maar 48 forensen bleven actief gebruik maken van de service.


De kritische mobilist 2005

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina