De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Olieproductie piek rond 2012

Stichting Peak Oil Nederland verwacht een piek in de wereldwijde productie rond 2012. Door het te verwachten gat tussen vraag en aanbod kan de olieprijs oplopen tot ver boven de honderd dollar.

Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van een nieuwe studie naar de wereldwijde olieproductie door de Stichting Peak Oil Nederland. Het rapport toont aan dat het olieaanbod de komende vijf jaar nauwelijks de groeiende vraag zal kunnen bijhouden. Hierdoor zal de prijs van olie verder kunnen stijgen. Vanaf 2012 is een structureel hogere olieprijs waarschijnlijk doordat de totale olieproductie elk jaar lager wordt.

Stichting Peak Oil Nederland probeert sinds 2004 Nederlanders te informeren over de gevolgen van de naderende piek in de olieproductie. De situatie op de oliemarkt staat steeds meer onder druk doordat vanaf 1964 ieder jaar minder olie is ontdekt. Ruim 90 procent van alle olievelden die ooit zijn gevonden zijn bovendien al in productie genomen. In bijna 75 procent van de olieproducerende landen zien we de productie nu zelfs al dalen.

Ook brengt het onderzoek naar voren dat het riskant is om overheidsbeleid alleen maar op optimistische voorspellingen van oliemaatschappijen en grote energieonderzoeksinstituten zoals het Internationaal Energie Agentschap (IEA) te baseren. Sommige van deze voorspellingen zijn gebaseerd op onrealistische toekomstige inschattingen. Door een wereldwijd gebrek aan goede gegevens over oliereserves is het onmogelijk een exacte voorspelling over het opraken van de olie te maken.

Het onderzoek is te downloaden via
http://www.peakoil.nl/images/ponlreport.pdf


De kritische mobilist 2005

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina