De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Interessante nieuwe stichting met bijhorende site: http://forum.peakoil.nl . Hieronder een samenvatting van een serieus rapport dat is te downloaden van deze site, over het spoedig opraken van de fossiele brandstoffen. Tussen 2010 en 2015 komt het keerpunt waarna de productie de inmiddels bestaande vraag niet meer kan bijhouden en olie- en benzineprijzen omhoog zullen schieten. De Club van Rome voorspelde dit al voor de jaren '80 maar vergiste zich in de nog te vinden reserves, nu lijkt voor veel deskundigen de "piek" van de productie nabij.

Olieproductie piek tussen 2010 en 2015

Stichting Peak Oil Nederland heeft een analyse gemaakt om een inschatting te maken van de piekdatum. Een eerste versie van deze inschatting is nu te downloaden. Na verwerking van commentaar zal er binnen een paar maanden een OfficiŽle versie uitgebracht worden.

Het rapport van Stichting Peak Oil Nederland is in het engels en te vinden op deze weblink: Vooruitblik olieproductie 2005-2040

Commentaar, vragen en kritische opmerkingen worden op prijs gesteld.

De conclusies in het Nederlands zijn als volgt:

Piek – De productie van petroleumvloeistoffen (olie, NGL en niet-conventionele olie) gaat pieken in de periode tussen 2010 en 2015. Deze piek zal waarschijnlijk gepaard gaan met een productie “plateau” van ongeveer 6 jaar die een paar jaar voor de piek begint. Deze inschatting is gebaseerd op het feit dat een toenemende hoeveelheid landen (en dus olieproductie) te maken heeft met een afnemende olie productie.

Om deze afname teniet te doen moet er nieuwe productie in gebruik worden genomen. Dit kan komen vanuit de resterende reserve basis (velden ontdekt in het verleden), nieuwe ontdekkingen en technologische vooruitgang. Sinds 1984 consumeren we meer olie dan dat we produceren en deze trend is toegenomen. Dit laat weinig ruimte voor nieuwe productie vanuit nieuwe ontdekkingen. De resterende reserve basis waar olieproductie vandaan zou kunnen komen wordt ook steeds kleiner en kleiner. Na 2012 is er weinig ruimte voor nieuwe productie vanuit de resterende reserve basis. Ten slotte is de toename vanuit technologische vooruitgang niet genoeg om de afname teniet te doen.

Toegenomen capaciteit – In totaal komen er ongeveer 19.94 miljoen vaten per dag aan bruto olieproductie bij tussen 2005 en 2010. Wegens afnemende olie productie worden er netto 9.5 miljoen vaten per dag aan productie toegevoegd aan de wereld productie stroom tussen 2005 en 2010.

Balans tussen vraag en aanbod – De maximaal mogelijke groei in vraag voor de periode 2005-2010 ligt rond de 2%. De groei in olieproductie zal niet zo snel kunnen stijgen als in 2003 (3.51%) en 2004 (4.16%). Voormalige niveaus van groei houden op. De vraag zal het aanbod overstijgen totdat de prijzen hoog genoeg liggen om vraagdestructie op te laten treden zodat de vraag in balans is met het aanbod. Vanaf 2010 ontstaat er een permanent gat tussen de vraag en het aanbod door het begin van een piek plateau.

OPEC – De totale bruto petroleumvloeistof productie toename vanuit OPEC ligt op ongeveer 7 miljoen vaten per dag tussen 2005 en 2010. De meeste bruto productie toenames komen vanuit Iran (990.000 b/d), Nigeria (1.32 mb/d), Saoedi-ArabiŽ (1.51 mb/d) en de Verenigde Arabische Emiraten (1.04 mb/d). Doordat de olieproductie in velden in Iran, LibiŽ, Saoedi-ArabiŽ, Dhubai, Venezuela en IndonesiŽ afneemt zal de netto toename tussen 2005 en 2010 rond de 3.44 miljoen vaten per dag liggen.

Een veel gehoord commentaar is dat wanneer Saoedi-ArabiŽ piekt de wereld de piek in wereld olie productie bereikt. Gegeven de hoeveelheid projecten die in Saoedi-ArabiŽ in ontwikkeling zijn is dit scenario vrijwel onmogelijk. Uitgegaan van een geobserveerde afname die ligt tussen de 5 en 12%.

Niet OPEC – De totale bruto petroleumvloeistof productie toename vanuit niet-OPEC ligt op ongeveer 12.6 miljoen vaten per dag tussen 2005 en 2010. De meeste bruto productie toenames komen vanuit Azerbeidjaan (1.2 mb/d), Kazakstan (1.42 mb/d), Rusland (650.000 b/d), Canada (1.57 mb/d), BraziliŽ (1.5 mb/d) en Mexico (1.15 mb/d). Doordat de olieproductie in velden in de Noord Zee, de Verenigde Staten, Canada, Mexico, Oman, SyriŽ, Jemen, Egypte, AustraliŽ, China, MaleisiŽ en veel andere landen afneemt zal de netto toename tussen 2005 en 2010 rond de 4.78 miljoen vaten per dag liggen.

Landen die waarschijnlijk hun piek en opvolgende daling in olieproductie bereiken tussen 2005 en 2010 zijn China (2006), MaleisiŽ (2006), India (2008), Denemarken (2005), Brunei (2de piek in 2007) en Peru (2de piek in 2008).

Scherpe toename in prijzen – Door een gebrek aan extra capaciteit om olie op de markt te brengen heeft elke disruptie via politieke, economische of natuurlijke weg een sterk effect op de olieprijs. Economische disruptie door een tijdelijke olie crisis is waarschijnlijk in de periode tussen 2005 en 2010. Na 2010 zal olie steeds schaarser worden en is een verdere toename in prijs erg waarschijnlijk.

Raffinage en Productie Problemen – Restricties van raffinage, materiaal, mankracht en verscheping worden niet meegenomen in deze conclusies.


De kritische mobilist 2005

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina