De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Joost Postma

Meise (Brussel)

E-mail: joostpostma@pandora.be

 

Meise, 8 December 2005

Aan Hare Excellentie Mevrouw Karla Peijs,

Minister van Verkeer en Waterstaat.

Zeer Geachte Mevrouw Peijs.

Te Uwer informatie: Onderstaande ideeŽn heb ik eerder besproken met Uw Voorganger de Heer Roelff de Boer gedurende anderhalf uur op zijn/Uw Ministerie. Helaas was zijn ministerschap van korte duur.

 

Stelling: Iedere Nederlandse burger heeft recht op openbaar vervoer. Alle Nederlanders betalen gezamenlijk het openbaar vervoer via de belastingen (loonzakje) waardoor het ‘trein kaartje’ kan worden afgeschaft, zwart rijden niet meer bestaat en een kostenbesparing bij het openbaarvervoer van minstens 30 % wordt verkregen.

De bewijzen en argumenten:

1 Het Nederlandse openbare vervoer, bus, tram, metro en treinvervoer wordt georganiseerd door de NS vanuit Utrecht. Bestaande private vervoersondernemingen worden in de NS-organisatie opgenomen onder de zelfde condities voor directie en werknemers. Geen ontslagen.

2 Het Ministerie van FinanciŽn betaalt de kosten van het ‘trein kaartje’. Alle bestaande subsidies voor het OV aan stad en provincie komen te vervallen.

3 Het huis-werkverkeer wordt vervangen door het huiswerk-vervoer door de werkgever zoals jaren geleden alom in zwang.

4 Het KM-rijden wordt verkregen door een onomkeerbare KM-teller op iedere auto.

5 Bij het vrachtvervoer wordt iedere container gecontroleerd op mensensmokkel en drugs op het moment dat de container in de hijskraan hangt.

6 De vrachtwagens houden overdag rechts en monteren op het dak een kleine camera met op de achterkant een fel rode lamp.

6 De West Europese havens gaan samenwerken in plaats van elkaar te beconcurreren?

 Argumenten:

 1.   Het Nederlanse bus-, tram-, metro-, treinvervoer. Georganiseerd door de NS vanuit Utrecht

1.1  Geen ticketverkoop meer. Geen problemen voor ouden van dagen met      ticketmachines.(besparing op personeel, ticketmachines, controle). Ruimten in de stations worden veranderd in vergaderruimtes waar de deelnemers per spoor naar toe komen.

1.2  Eenzamen, en armen kunnen vrij reizen! (Op iedere trein 2 man ter beveiliging en controle)

1.3  Geen zwartrijders meer. Geen agressie!

1.4  Het OV. Maakt geen winst. EfficiŽntere organisatie door ťťn onderneming in plaats van vele lokale. Iedere privatisering kost geld. (aandeelhouders, directies, commissarissen, kantoor, dubbele organisatie, etc.etc.)

1.5   Verbeterde aansluiting van nationaal - op lokaal vervoer. Gemeenten worden ontlast!

1.6  Ouden van dagen met een klein budget kunnen naar hun kleinkinderen.

1.7  Dagreisjes geven de horeca meer klanten dus btw. en belasting inkomsten.

1.8  Unieke toestand in Nederland trekt toeristen aan dus btw en belasting inkomsten..

1.9  De trein van bv. Amsterdam naar Utrecht kan 100 km/uur rijden. Er kunnen dan meer treinen achter elkaar rijden. Een paar minuten later aankomen maakt niets uit, de stroombesparing wel! Sensoren op de trein aanbrengen die zo nodig tijdig de trein doet remmen/stoppen.

1.10        Het vervoer zal enorm groeien en daardoor automatisch goedkoper worden.

1.11        De automobilist die zijn auto laat staan betaald minder aan brandstof, krijgt een discount op zijn wegenbelasting en verzekering. (Zie KM-rijden)

                 DE TOTALE BESPARING OP HET OV: MINSTENS 30 %!
                                                                                                                                       

2.   De Financiering geschiedt uit de algemene middelen van het Ministerie van FinanciŽn.

 

2.1 Alle subsidies komen te vervallen. De totale kosten worden hoofdelijk omgeslagen over de Ned. Samenleving. (uitzondering, voor hen die onder de armoede grens leeft en kinderen die nog niet naar school gaan). Thans betaald de reiziger een gedeelte van zijn kaartje. De rest komt uit subsidies die betaald worden door de Ned. Samenleving.

2.2 De automobilist die nu al meebetaald zal ongeveer hetzelfde bijdragen de huidige reiziger zal wegens de besparingen goedkoper reizen.

2.3 Omdat de financiering uit ťťn bron komt zijn ook de betalingskosten veel lager.  

EEN WIN - WIN AFFAIRE!

3.  
Het huis-werk verkeer wordt veranderd in het ophalen van de werknemers door de werkgevers zoals dat jaren geleden op Schiphol en bij firma’s zoals Philips in Eindhoven normaal was.

3.1 Voorbeeld: In Brussel worden iedere dag een paar duizend kinderen tot op 50 KM van school opgehaald en thuis gebracht.

3.2    Luxe bussen met reclame, die voorrang hebben op alle wegen. Krant en koffie aan boord.

3.3    Geen stress door de files die in belangrijke mate zullen verminderen.

3.4    Op tijd aan het werk dus geen financieel verlies meer.

3.5    Bij iedere concentratie van werknemers kan dit systeem worden ingevoerd.

EEN GROOT AANTAL AUTO’S VAN DE WEG!

4.   Het KM-rijden geschiedt door het inbouwen in iedere auto van een KM-teller waar mee niet gefraudeerd kan worden en die niet achteruit kan tellen. De autobezitter betaalt de KM-teller en de montage.

4.1 Er wordt door de belasting, en de verzekering een prijs per KM berekend.

4.2 De autobezitter betaald per gereden KM.

4.3 Per kwartaal of semester wordt de auto officieel door een garage gecontroleerd die de KM stand doorgeeft aan de belasting. De belasting int het verschuldigde bedrag en schuift de verzekeringsgelden door naar de verzekering Mij.

4.4 De auto bezitter kan kiezen hoe hij wil betalen, desnoods ťťn maal per jaar.

4.5 Door dit systeem zijn dure “poortjes” etc. overbodig. Het systeem is efficiŽnt en dus veel goedkoper.

Men voorkomt onverzekerd rijden!

5.    De controle van de containers. De vrachtwagens houden rechts.

5.1 Een container hangt gedurende een korte tijd in de hijskraan. Deze is uitgerust met meetapparatuur om de container te controleren op mensen en drugs. Op deze manier is er geen tijdverlies in het lossen of laden van een schip en kan iedere container worden gecontroleerd.

5.2 De vrachtwagens krijgen op het dak of opzij aan het dak een kleine camera met achterop een sterke rode waarschuwingslamp. Een klein scherm verteld de chauffeur als er opstoppingen zijn en hij kan op zijn beurt de achterligger waarschuwen.

5.3 De vrachtwagens moeten op tweebaanswegen rechts blijven tussen 7.00 uur ’s morgens en 8.00 uur ’s avonds. Inhalen kan alleen als de voorligger op de vluchtstrook gaat rijden. (gebeurt in Duitsland)

 IEDERE CONTAINER GECONTROLEERD EN MINDER ONGELUKKEN MET VRACHTWAGENS!                                                                                                                                                              

 6.   De havens van West-Europa beconcurreren elkaar met alle gevolgen van dien. De havens moeten op alle soorten vracht berekend zijn wat kostenverhogend werkt.

6.1 Zou het niet verstandiger zijn wanneer de havens, om te beginnen van Nederland en BelgiŽ, gaan samenwerken? De vracht wordt dan verdeeld naar ligging, uitrusting en capaciteit van de haven. Er zal een belangrijke toename zijn van vracht i.v.m. het nieuwe Europa.

 

Zeer Geachte Mevrouw Peijs,

Ik meen dat een en ander het overwegen waard is. Wat denkt U van het daverende succes in Hasselt, BelgiŽ en nu Groningen zodra er zonder betalen of voor 1 euro gereisd kan worden? Ik zou U willen vragen mij de gelegenheid te geven in Uw commissie onder leiding van de Heer Paul Nouwen of andere mogelijkheid deze ideeŽn te kunnen verdedigen.

Bij voorbaat dank ik U voor Uw interesse en medewerking en verblijf met de meeste

Hoogachting,

Joost Postma.

PS:   Het moge bekend zijn dat een initiatief in deze richting van het CDA, de partij een enorme  zetelwinst zou bezorgen. 


De kritische mobilist 2005

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina