De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Rotterdam wil schoonste ov ter wereld Rotterdam wil in het openbaar vervoer het schoonste wagenpark ter wereld hebben. Het openbaarvervoerbedrijf RET, de stadsregio Rotterdam, Eneco en Rotterdam Climate Initiative hebben afspraken gemaakt om in de komende jaren het openbaar vervoer duurzamer te maken, zo maakten zij woensdag bekend.

De maatregelen zijn vooral gericht op het tram- en metrovervoer. De trams en metro's in Rotterdam zijn verantwoordelijk voor 80 procent van alle ov-kilometers. Binnenkort rijden alle trams en metro's CO2-neutraal, omdat zij gebruikmaken van groene stroom. Verder beschikken de 53 nieuwe trams en 64 nieuwe metro's over regeneratieve remmen.

Hiermee wordt de energie die door het afremmen verloren gaat, teruggeleverd aan het net. Alle bestuurders krijgen een cursus in 'het nieuwe rijden' om het energieverbruik met 10 procent te verminderen.

Busvervoer

Naast het metro- en tramvervoer wordt ook het busvervoer aangepakt. Net zoals de milieuvriendelijke stadsbussen die dinsdag in Amsterdam werden onthuld, zal het RET alle oudere bussen vervangen door voertuigen die voldoen aan de hoogste milieunormen.

Met het actief stimuleren van het OV-gebruik hopen de gemeente en het RET dat er een passagiersgroei van 2 tot 3 procent per jaar plaatsvindt.

Doelstelling

De maatregelen zijn onderdeel van het Rotterdam Climate Initiative, de doelstelling om in 2025 de CO2-uitstoot met 50 procent te hebben verminderd. De regio Rotterdam-Rijnmond is verantwoordelijk voor 25 procent van de totale CO2-uitstoot in Nederland.

De afspraken worden maandag ondertekend in een speciale klimaattrein op de Coolsingel in Rotterdam.


 

De kritische mobilist 2007


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina