De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Het positieve voorbeeld in BelgiŽ -terugdringen automobiliteit en files door gratis OV met bijkomende milieu- en kostenvoordelen- begint eindelijk navolging te krijgen in Nederland. Ex-staatssecretaris verkeer Michel van Hulten die gratis OV jarenlang bepleitte, moest tegen veel taaie ambtelijke en bestuurlijke molens vechten om een doorbraak als hieronder beschreven, te bewerkstelligen. Het is hoopgevend dat ook het bedrijfsleven flink il bijdragen aan de proeven. (EvD)

In negen plaatsen gratis OV tegen files

(www.nrc.nl 18 juni 2007) Om de files te verminderen, wordt deze maand in negen plaatsen begonnen met een proef voor gratis of goedkoper openbaar vervoer.

Het project kost tien miljoen euro waarvan bijna de helft door het ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt betaald. De rest van het bedrag wordt door werkgevers en provincies gefinancierd. In 2008 volgt een evaluatie van de experimenten.

Die lopen uiteen van gratis openbaar vervoer voor ziekenhuisbezoekers in Utrecht tot ‘probeerabonnementen’ voor nieuwe inwoners van de Waterland-gemeenten (onder andere Monnikendam en Marken) die naar Amsterdam gaan forensen. Zij kunnen drie maanden gratis gebruik maken van het busnetwerk in Waterland en het gemeentelijk openbaar vervoer in Amsterdam. Verder zijn er nog proeven in de stadsregio Arnhem Nijmegen, Maastricht, Enschede, Eindhoven, Schiphol en Zwolle.

De projecten zijn onderdeel van het programma ‘filevermindering op korte termijn’ van VenW. Een van de voorwaarden van het ministerie is dat de experimenten niet in het „luchtledige” moeten blijven hangen. „Er is inderdaad afgesproken dat er een vervolg zou moeten komen op de projecten. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van busabonnementen met forse korting,” zegt een woordvoerder van de Stadsregio Amsterdam, die de voorstellen voor de proeven in Waterland en Schiphol hebben ingediend.

Eind vorig jaar was er al een pilotproject voor forenzen in de regio Rijnmond. Op het traject Krimpen aan den IJssel-Rotterdam werden gratis kaartjes voor de bus en kaartjes met korting voor de metro aangeboden.

Naar schatting tien tot vijftien procent van de forenzen stapte over naar de bus. Het ministerie is in eerste instantie „gematigd positief” over de resultaten van deze proef, maar wil de resultaten van het project nog nader evalueren.

Intussen beginnen meer gemeenten met proeven voor gratis vervoer, waarbij wordt samengewerkt met het bedrijfsleven.


De kritische mobilist 2007


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina