De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Aanbesteden ov van de baan

(Het Parool 12 mei 2007) De verplichte aanbesteding van het openbaar vervoer in de vier grote steden lijkt van de baan. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag zelf moeten bepalen of zij het vervoer per bus, tram- en metro willen veilen.

Ook het Europees parlement sprak zich gisteren uit tegen verplichte liberalisering van het openbaar vervoer. Daar werd na zeven jaar debat een akkoord bereikt, waarin staat dat regio's en provincies zelf mogen bepalen of zij hun stads- en streekvervoer in eigen hand houden of aanbesteden aan het bedrijfsleven.

In Nederland is het stads- en streekvervoer buiten de vier grote steden echter al geprivatiseerd. De Nederlandse regering is er altijd vanuit gegaan dat de Europese Unie de liberalisatie dwingend oplegde.

In de Wet Personenvervoer is daarom vastgelegd dat lagere overheden hun bus, tram en metro periodiek moeten aanbesteden.

In de Tweede Kamer bestaat nu een meerderheid van één stem om de verplichte aanbesteding voor de vier grote steden te schrappen. Incidenten in het geprivatiseerde openbaar vervoer in onder meer Brabant en Limburg hebben de partijen voorzichtig gemaakt in het opleggen van aanbestedingen. Staatssecretaris Tineke Huizinga stuurt binnenkort een brief naar de Tweede Kamer.

De PvdA wil dat de vier grote steden zelf mogen bepalen of zij hun openbaar vervoer veilen. In de rest van Nederland moeten de aanbestedingen om de (maximaal) acht jaar blijven bestaan, vinden de sociaal-democraten.

''De situatie in grote steden is anders,'' zegt Lia Roefs van de PvdA. ''Daar moet je bus, tram en metro in één hand houden.''

SP, GroenLinks, SGP en de Partij voor de Vrijheid gaan nog een stapje verder. Zij willen de verplichte aanbesteding voor het gehele openbaar vervoer opschorten.

SP'er Emile Roemer ziet geen verschil tussen de grote steden en de rest van Nederland.

''Als een bedrijf het goed doet, moet een overheid ook de vrijheid hebben het contract voort te zetten. Presteert een vervoersbedrijf niet goed, dan kan de concessie altijd nog op de markt worden gegooid.''

© Het Parool, 12-05-2007


De kritische mobilist 2007


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina