De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Na alle tamtam vanuit met name de VVD over het vermeende recht op SNELLE AUTOmobiliteit, is het initiatief van GroenLinks voor een wet die een minimum-eis aan openbaar vervoer stelt, heel begrijpelijk. Het grote voorbeeld: weer onze zuiderburen, waar het OV in de lift zit en niet als bij ons in een snelle neerwaartse spiraal. Alleen jammer dat GroenLinks dit initiatief vanuit de oppositie moet nemen en niet via een eigen minister van milieu of verkeer en waterstaat..... (EvD)

GroenLinks wil recht op openbaar vervoer in wet

(Tiscali 23-02-2007) GroenLinks wil het recht op openbaar vervoer in de wet verankeren. De overheid moet een minimumaanbod van bus, tram en metro garanderen. Iedereen krijgt minstens één rit per uur en een halte op loopafstand van zijn woning, staat in een vrijdag ingediende initiatiefwet.

GroenLinks klaagt zijn nood over de neergang van het stads- en streekvervoer. 'In vijf jaar tijd zijn er in Nederland 1340 haltes opgedoekt en is het netwerk van reguliere busdiensten met 1500 kilometer gekrompen.' Het aantal buspassagiers op het platteland is in tien jaar 44 procent gedaald. Vooral ouderen en mensen zonder auto worden daardoor minder mobiel en dreigen in een isolement te komen, aldus Tweede Kamerlid Wijnand Duyvendak.

De initiatiefwet is afgeleid van de Vlaamse wet basismobiliteit uit 2001. Sindsdien is het aantal passagiers in het Vlaamse stads- en streekvervoer verdubbeld. Dat ov op tal van plekken in Vlaanderen gratis is, heeft aan die groei ook wel bijgedragen, erkent Duyvendak, 'maar dat komt vooral door het vergroten van het aanbod. Passagiers kunnen daarop vertrouwen'.

De positieve gevolgen van de wet zullen volgens GroenLinks vooral buiten de grote stad merkbaar zijn, met een maximale loopafstand van huis naar halte van 750 meter en minimaal twee ritten per uur in de spits in dunbevolkte delen.


De kritische mobilist 2007


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina