De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Het lijkt erop dat de partij van de tomaat tijdens Balkenende-4 in de oppositiebankjes zal zitten. 
Voor onderstaand prima idee is dat jammer. 
Hopelijk zijn ook CDA, PvdA en CU zo verstandig om dit idee een kans te geven en snel zeer serieus te laten uitwerken door hun ambtenaren. 
Dit is echt een zaak van landsbelang waarbij de "politieke mores" van Den Haag even opzij gezet moet worden.
Dus ook een idee van de komende oppositie meenemen in de kabinetsformatie! (EvD)
SP wil snelwegbus naar bedrijven  

(NOS Teletekst 7 januari 2007) De SP wil dat er snelwegbussen komen die stoppen bij bedrijventerreinen.De meeste bedrijven liggen op minder dan 
twee kilometer van een snelweg en daar komen nauwelijks treinen en bussen, zegt SP-Tweede Kamerlid Roemer.    
                    
In de strijd tegen files zouden snelwegbussen een uitkomst zijn, denkt hij. De bussen moeten dan comfortabel, snel en goedkoop zijn. Ze moeten vaak rijden, liefst over de vluchtstrook, met haltes aan de snelweg.
Vertrekpunten zouden transferiums en NS-stations kunnen zijn. Roemer hoopt dat al dit jaar een proef kan beginnen, om de voor- en nadelen te bekijken.

De kritische mobilist 2007

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina