De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

De werkgevers van Nederland komen weer met een fantasties idee: vrachtauto's op de vrije busbanen. Net zo iets als de voorrangsregels op het spoor, ingevoerd door de 2e Kamer: NS-reizigerstreinen moeten altijd voorrang verlenen aan vrachttreinen. En daarna de gehandicapte NS kapittelen over vertragingen....... (EvD)

Plan tegen fileproblemen

'Busbaan voor vrachtwagens'

(Telegraaf 28 september 2006)  Vrachtwagens op de busbaan kunnen de fileproblematiek rond steden en drukke knooppunten grotendeels oplossen. Werkgeversorganisatie VNO-NCW en Transport en Logistiek Nederland (TLN) zijn grote voorstanders van het busbaangebruik vanwege de enorme fileschade, die dit jaar op 740 miljoen euro wordt geschat.

Openbaarvervoerbedrijven, vertegenwoordigd door Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), zijn fel tegen. Zij pleiten voor de aanleg van zogeheten doelgroepstroken omdat er anders levensgevaarlijke situaties zullen ontstaan. Het openstellen van busbanen in en rond steden bevordert volgens VNO-NCW en TLN daarentegen de doorstroming van het goederenvervoer en zorgt ervoor dat het wegennet rond de steden niet dichtslibt.

De werkgeversorganisaties reageren hiermee op de uitkomsten van de landelijke netwerkanalyses waarbij economische knelpunten op regionaal niveau in kaart worden gebracht. De fileproblematiek is een van de grootste pijnpunten bij economische groei in stedelijke gebieden. Minister Peijs (Verkeer) wil binnenkort reageren op de elf netwerkanalyses.

"Het vrijgeven van busbanen aan het vrachtverkeer behoort tot een serieuze oplossing. Uiteraard mogen vrachtwagens alleen de busbaan op wanneer de verkeerssituatie dat nodig maakt", aldus Roelf van der Kooij, woordvoerder van VNO-NCW.

Mogelijkheden

De transportsector ziet ook mogelijkheden. TLN en verladersorganisatie EVO signaleren op basis van de eerste cijfers over 2006 een grote stijging van de fileschade voor de Nederlandse economie. Die loopt op tot 740 miljoen euro. De fileproblematiek wordt niet alleen opgelost door openbaar vervoer te stimuleren en mensen uit de auto te krijgen. "En dus moet je naar alternatieve oplossingen kijken om de doorstroming van verkeer te bevorderen", zegt Van der Kooij.

Een KNV-zegsman spreekt van ondoordachte plannen. " Busbanen in en rondom steden zijn er voor het openbaar vervoer. Je draait het openbaar vervoer de nek om wanneer vrachtwagens die stroken gaan gebruiken."

De verkeersinformatiedienst VID spreekt van een onmogelijke oplossing.


De kritische mobilist 2007

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina