De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Kamer eist nieuw onderzoek naar Zuiderzeelijn

(Volkskrant 23 mei 2006) Een Kamermeerderheid eist dat het kabinet opnieuw onderzoek doet naar de Zuiderzeelijn, een snelle treinverbinding tussen Schiphol en Groningen. Vooral een hogesnelheidstrein (HST) verdient nader onderzoek, vinden CDA en PvdA.

De HST is het nieuwste plan van de Groningse commissaris van de koningin Hans Alders. De HST is minder snel dan de Franse TGV, maar wel aanzienlijk sneller dan een gewone intercity. Uit eerder onderzoek bleek dat een dergelijke HST maatschappelijk onrendabel is. Niettemin vinden CDA en PvdA een aanvullende studie gewenst.

‘Het geeft geen pas om daar bij voorbaat niet naar te willen kijken’, zei CDA-fractievoorzitter Verhagen dinsdagmiddag. ‘We hebben beloofd dat we samen met het Noorden naar een goede infrastructurele ontsluiting zouden kijken. Afspraak is afspraak.’
[Advertentie]

Een HST scoort van alle OV-varianten ‘nog het minst slecht’, zegt PvdA-Kamerlid Dijksma. ‘We moeten die optie dus overeind houden.’ Dijksma wil daarnaast dat het kabinet het effect van alternatieve investeringen in het Noorden onderzoekt. ‘Vervolgens kunnen we bekijken: wat levert de meeste banen op? Wat levert de grootste versterking aan de noordelijke economie?’

Het kabinet heeft de Zuiderzeelijn in april juist helemaal afgeschreven. Alle varianten bleken maatschappelijk onrendabel. Noordelijke bestuurders zijn hier woedend over. Ze eisen dat het gereserveerde bedrag voor de Zuiderzeelijn, 2,8 miljard euro, aan het Noorden ten goede komt. Het kabinet wil tot nu echter geen enkele toezegging doen over alternatieve investeringen in het Noorden. De vrees bestaat dat een groot deel van de 2,8 miljard euro wordt besteed aan een nieuwe OV-verbinding tussen Almere en Amsterdam.

‘Daar geeft het kabinet geen hom of kuit over’, zegt PvdA-Kamerlid Dijksma. Ze vreest dat het Noorden uiteindelijk met lege handen komt te staan.

Zowel Verhagen als Dijksma benadrukt geen ‘onomkeerbare besluiten’ te willen nemen.


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina