De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Zuiderzeelijn in het nieuws

Staten willen Zuiderzeelijn niet zelf aanleggen

Provinciale Staten van Groningen voelen er weinig voor dat het Noorden de Zuiderzeelijn desnoods zelf aanlegt. De PvdA had dat voorgesteld, omdat de kans aanwezig is dat Den Haag de snelle treinverbinding tussen Groningen en de Randstad helemaal laat vallen.

Volgens de PvdA in Provinciale Staten van Groningen resteert er dan maar één ding: zelf spoorlijn aanleggen met steun van de 2,7 miljard euro die het Rijk eerder heeft toegezegd.

De andere Staten-fracties zien weinig heil in het plan van de sociaal-democraten. Commissaris der Koningin Alders benadrukt dat het Noorden het Rijk nodig heeft voor de Zuiderzeelijn. Allereerst zal de Tweede Kamer de regering moeten overtuigen, dat het geld beschikbaar komt voor de noordelijke provincies. Pas dan kan de afweging worden gemaakt om de Zuiderzeelijn al dan niet aan te leggen. Bron: RTV Noord, 10 mei 2006

PvdA Groningen ziet af van zweeftrein, en gaat nu voor Hoge Snelheidstrein

Het Noorden moet zelf de regie voeren over de aanleg van een Hogesnelheidslijn van Schiphol naar Groningen. Wanneer het Rijk eerder voor deze snelle verbinding gereserveerd geld aan de noordelijke provincies beschikbaar stelt, is de realisatie niet meer af-hankelijk van "Haagse grillen". Dat voorstel heeft de fractie van de PvdA in Provinciale Staten van Groningen woensdag gedaan.

De PvdA - de grootste fractie in de Staten van Groningen - pleit niet langer voor de aanleg van een zweeftrein. In plaats daarvan zou er een Hogesnelheidstrein (HST) moeten komen. De PvdA heeft jaren geijverd voor een zweeftrein maar ziet daar nu van af omdat volgens haar uit rapporten van het ministerie van Verkeer en Waterstaat blijkt dat de investeringen in een magneetzweefbaan te hoog zijn. Maar volgens de PvdA is een Hoge Snelheidstrein nog wel steeds een prima alternatief om de doelstellingen, waaronder economische ontwikkeling en betere bereikbaarheid van Noord-Nederland te realiseren.

Volgens de PvdA zouden Hogesnelheidstreinen die vanuit Brussel / Parijs komen, in de toekomst over het tracé van de Zuiderzee-lijn moeten doorreizen naar Groningen en Leeuwarden. De HST verdient volgens de PvdA-Statenfractie nu de voorkeur boven andere varianten.

Later deze maand discussieert de Tweede Kamer over het feit dat de regering plannen voor de aanleg van een snelle spoorlijn van Schiphol naar Groningen heeft afgeblazen. De Groningse PvdA laat weten geen behoefte meer te hebben aan een debat hierover in de Tweede kamer. Zij wil dat het Noorden zelf met Flevoland, Noord-Holland en Amsterdam de realisatie van de verbinding ter hand neemt, maar wel binnen de kaders van belangrijke Rijksbeleidsdocumenten als de Nota Ruimte. De PvdA wil de 2,73 miljard die Het Rijk voor de verbinding had gereserveerd en de 1,1 miljard die de regio zelf beschikbaar heeft, nu naar eigen inzicht kunnen beste-den. De kosten voor een HST komen volgens de ramingen van het ministerie op minstens 4,2 miljard. De PvdA ziet mogelijkheden, door een lichte versobering van de HST en door een publiekprivate constructie, om met dit geld een Hoge Snelheids Trein te realiseren. Bron: GIC 10-05-06


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina