De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Syntus

Initiatiefnemers-Award voor Syntus Plus: Trein, Bus én Taxi

Tijdens een symposium van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat heeft het OV-project Syntus Plus de Initiatiefnemers-Award 2005 gewonnen. Uit acht genomineerde innovatieve projecten uit het gehele land kozen gebruikers van het openbaar vervoer Syntus Plus als meest veelbelovend initiatief. Tijdens de uitreiking van de Award roemde de heer B.J. Pluijmers, Penningmeester van de Chronisch Zieken en Gehandicapten-raad, de laagdrempeligheid van het nieuwe OV-systeem in de Achterhoek waarin trein, bus én taxi zijn geïntegreerd.

Syntus Plus is een initiatief van OV-bedrijf Syntus en het Regionaal Vervoers Centrum (RVC) dat Regiotaxi in de Achterhoek verzorgt, en is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland. Syntus Plus biedt in een tweetal pilotgemeenten in de Achterhoek als eerste project in Nederland deur-tot-deur vervoer met drie verschillende modaliteiten (taxi, bus en trein). De Gedeputeerde van de Provincie Gelderland, mw. M. van Haaren, gaf in december 2005 het startschot voor deze nieuwe vorm van ketenmobiliteit.

Initiatiefnemers-Award 2005
De initiatiefnemers-Award is mede in het leven geroepen ter stimulering van kansrijke nieuwe initiatieven op het gebied van doel-groepenvervoer. Het winnende project Syntus Plus is volledig gericht op ketenmobiliteit door de integratie van taxi(bus), bus en trein. De heer Pluijmers sprak namens de gebruikers van durf bij de initiatiefnemers om ketenmobiliteit daadwerkelijk verder door te voeren door de taxi(bus) bij het openbaar vervoer te betrekken in de vorm van aansluitgaranties, tariefintegratie, één kaartje voor de gehele reis en multimodale reizigersinformatie. Syntus Plus stimuleert volgens hem eveneens de emancipatie van chronisch zieken en gehandicapten, door hen zoveel als mogelijk gebruik te laten maken van reguliere voorzieningen. Rob Koelemeijer, algemeen directeur van Syntus, toonde zich zeer content met de toekenning van de Award aan   Syntus Plus: "Dit is een mooie waardering voor alle inspanningen die het afgelopen jaar zijn verricht door Syntus, RVC en de Provincie Gelderland om dit bijzondere initiatief van de grond te krijgen en een extra stimulans om de integratie van trein, bus en taxi in de Achterhoek verder uit te breiden."

Voordelen voor de reiziger
Syntus Plus biedt een aantal voordelen door de integratie van trein, bus én taxi, die het gemak en comfort van het Openbaar Vervoer voor de reizigers in de pilotregio verder verbeteren. Voordelen voor de klant zijn een gegarandeerde aansluiting van taxi op bus of trein met een maximale wachttijd van 10 minuten. Ook is er één gratis telefoonnummer voor de klant: 0800-4747474 en één website: www.syntusplus.nl . Door één telefoontje te plegen hoeft de reiziger zich geen zorgen meer te maken over vertrek- en aankomsttijden, aansluitingen, kaartjes en tarieven. Tot slot kan de klant met één kaartje, de strippenkaart, reizen in trein, bus én taxi.

Voortgang Syntus Plus
Syntus Plus is een pilotproject dat momenteel volop draait in het gebied Lichtenvoorde-Groenlo-Eibergen-Neede. De proef Syntus Plus krijgt in de loop van 2006 verder vorm door de introductie van een GPS-systeem in alle bussen. Hiermee wordt de communicatie tussen de taxi?s, bussen en treinen en de Centrale Verkeersleiding met betrekking tot aansluitingen verder verbeterd en wordt het mogelijk actuele reizigersinformatie met daadwerkelijke aankomst- en vertrektijden te tonen via display?s op haltes, in de bus of op internet. Het pilotproject in de regio Lichtenvoorde-Groenlo-Eibergen-Neede wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Gelder-land en duurt maximaal één jaar. Bron: www.syntus.nl , 9 mei 2006


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina