De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Ex-milieuminister Alders, nu Gronings Commissaris van de Koningin, accepteert nu gelukkig ook een "gewone" hogesnelheidstrein voor de verbinding Amsterdam - Groningen, het hoeft wat hem betreft niet meer de peperdure maar vooral energieslurpende magneetlijn te zijn. De keiharde lobby van Siemens wordt nu voortgezet voor het traject Almere - Schiphol - Leiden.... En dat terwijl in moederland Duitsland deze magneettrein zelfs voor de zeer intensieve verbinding Hannover - Berlijn als verliesgevend wordt ingeschat en niet doorgaat. Te hopen is dat ook in Nederland het milieu- ťn economisch belang gesteld wordt voor het bedrijfsbelang van multinational Siemens. Er zijn goede -goedkopere en milieuvriendelijker- alternatieven te verwezenlijken voor een snellere verbinding met het noorden. Jammer voor dat noorden dat Alders te laat afzag van de zeer dure magneetlijn als enige optie.

Hieronder vier artikelen in de kranten over het tumult na het vrijkomen van de beloofde 3 miljard Euro van het rijk voor de magneettrein. Minister Peijs kiest alvast voor een nieuwe autoweg Almere-Amsterdam waar de milieubeweging kiest voor beter OV op dit traject. (EvD)

Alders noemt afschieten Zuiderzeelijn voorbarig

(Volkskrant 7 april 2006) Het afschieten van de Zuiderzeelijn is voorbarig. Dat zei commissaris van de Koningin in Groningen Hans Alders vrijdag in een reactie op het kabinetsvoornemen om af te zien van de aanleg van een snelle spoorverbinding tussen Schiphol/Amsterdam en Groningen. Alders voerde het woord namens de drie noordelijke provincies.

De commissaris trekt de conclusies uit de door het Rijk gemaakte maatschappelijke kosten-batenanalyse over de Zuiderzeelijn in twijfel. Als je alleen naar die cijfertjes kijkt, betekent dit dat in de toekomst nooit meer enig ov-project, waar dan ook in Nederland kan worden uitgevoerd.

Volgens de Stuurgroep Zuiderzeelijn, die Alders vertegenwoordigt, hanteert het Rijk een ‘kruideniersmentaliteit', die lijkt ingegeven door de problemen bij de Betuwelijn en Hogesnelheidslijn. ‘Er wordt een poging gedaan om kosten en baten te berekenen, terwijl dat eigenlijk niet mogelijk is.’

De noordelijke provincies blijven er bij dat de aanleg van de omstreden spoorverbinding nuttig en noodzakelijk is. ‘Zonder een hogesnelheidslijn komt Nederland perifeer te liggen ten opzichte van de ontwikkelingen in Europa’, aldus Alders.

Noord-Nederland zet niet langer alleen in op de aanleg van een magneetzweefbaan. Volgens de Commissaris van de Koningin is ook de aanleg van een normale hogesnelheidslijn bespreekbaar. Het Noorden wil ook aan een dergelijke spoorlijn een substantiŽle bijdrage verlenen.

Alders weigert de moed op te geven. ‘Wat ik van het kabinet gehoord heb, stemt me niet positief, maar we leggen ons niet neer bij voornemens die er mogelijkerwijs zouden zijn.’ Hij wees erop dat het kabinet op 13 april slechts een voornemen naar buiten brengt. Het
definitieve besluit valt eind juni.

Veel onduidelijk na schrappen Zuiderzeelijn

(NU-NL 13 april 2006) Nu het kabinet definitief een streep heeft gehaald door de plannen voor de Zuiderzeelijn tussen Schiphol en Groningen ontbrandt de discussie over de besteding van de miljarden die gereserveerd waren voor het spoorproject.

Minister Peijs (Verkeer) wil nu een oplossing "op maat" voor de regio's bedenken, zei ze donderdag na de ministerraad. Daarbij gaat het niet alleen om de economische knelpunten van de noordelijke provincies. Het draait ook om de zogenoemde noordvleugel van de Randstad, inclusief de bereikbaarheid van groeistad Almere.


In juni neemt het kabinet een besluit over het vervolg van die regionale oplossingen, en de besteding van de miljarden. De gereserveerde 2,73 miljard euro is uitgegroeid tot 2,85 miljard, aldus de minister.

Wegoplossing

Volgens de milieubeweging moet het geld gestoken worden in beter openbaar vervoer tussen Almere en Amsterdam, naast duurzame maatregelen op het terrein van bijvoorbeeld energievoorziening in het noorden. Minister Peijs denkt echter nadrukkelijk aan een wegoplossing tussen Almere en de hoofdstad. Wat het openbaar vervoer betreft "zijn we er nog niet uit", zei ze.

Een snelle spoorlijn voor het noorden lijkt uitgesloten nu het kabinet alle ZZL-varianten, van een magneetzweefbaan tot een intercity, donderdag heeft begraven. De bereikbaarheid in het noorden van het land zal worden bekeken, heette het. Het Tweede Kamerlid Van der Ham (D66), die het schrappen van de ZZL steunt, ziet bijvoorbeeld brood in light rail-verbindingen.

Zuur

Voor Gronings commissaris van de koningin Alders, de gangmaker achter de ZZL namens het noorden, waren de druiven zuur. Het kabinetsbesluit noemde hij "slecht onderbouwd". Het zit hem hoog dat Den Haag nu van het noorden vraagt dat het geld voor de eigen economische versterking fourneert, voordat het zelf geld op tafel legt. Onbehoorlijk en oneerbaar, vindt Alders dat.

Peijs' aanpak werd ondersteund door prof. A. Heertje. Hij zat in het ingehuurde Critical Review Team (CRT) dat toekeek op het onderzoek naar nut en noodzaak van de ZZL door Verkeer en Waterstaat. Het afblazen van de lijn vond hij geen zwaktebod. "De Zuiderzeelijn was geen antwoord op de problemen van het noorden. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald."

Noorden

Het kabinet zette met de ZZL in op ontsluiting van Almere en de economische versterking van het noorden. "Daar zullen we ze aan houden", aldus PvdA-Kamerlid Dijksma. "Het noorden mag niet het kind van de rekening worden. Er moeten snel plannen komen, in plaats van een mistige inspraakprocedure. De regio wacht al ongelooflijk lang op steun uit Den Haag."

CDA-collega Van Hijum zit ook op die lijn. "Afspraak is afspraak." De steun van zijn fractie hangt af van de stevigheid van het pakket. Hij spreekt verder van een "rare koppelverkoop" omdat de noordelijke provincies hun bijdrage aan de ZZL (een miljard euro) "nu voor iets anders moeten inzetten terwijl ze niet eens weten wat ze krijgen".

Zuiderzeelijn definitief geschrapt

(Volkskrant 13 april 2006) Er komt definitief geen snelle spoorverbinding tussen Schiphol en Groningen. Nut en noodzaak van alle alternatieven voor zo'n Zuiderzeelijn zijn onvoldoende aangetoond, bleek donderdag na de wekelijkse ministerraad. Gekeken zal nu worden naar regionale investeringen.

Achtereenvolgende kabinetten hebben 2,73 miljard euro opzij gezet voor een snelle spoorlijn tussen de randstad en het noorden. De regio zelf heeft 1 miljard gereserveerd. Vorige week lekte al uit dat minister Peijs (Verkeer) in het project geen heil meer zag.

Het afblazen van de snelle spoorverbinding is geen zwaktebod, zegt A. Heertje van het zogenoemde Critical Review Team (CRT), dat de nut en noodzaak van het megaproject nog eens op een rijtje zette. ‘De Zuiderzeelijn was geen antwoord op de problemen van het noorden. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.’

Peijs wil nu oplossingen op maat voor de regio's bedenken. Daarin trekt de minister de noordvleugel van de randstad en de problematiek rond de bereikbaarheid van Almere los van de economische knelpunten van de drie noordelijke provincies. In juni van dit jaar neemt het kabinet een besluit over het vervolg van die regionale oplossingen, aldus Peijs.

Gronings commissaris van de koningin Alders, de gangmaker achter de ZZL namens het noorden, reageerde zeer bitter. Het besluit is volgens hem ‘niet sterk onderbouwd’. Maar de PvdA'er is vooral kwaad dat het kabinet nu van het noorden vraagt dat het geld voor de eigen economische versterking op tafel legt voordat het zelf geld opbrengt. Onbehoorlijk en oneerbaar, vindt hij dat.

Alternatief NS voor Zuiderzeelijn

(Teletekst 8 april 2006) De NS heeft een alternatief bedacht voor de Zuiderzeelijn, die zo goed als zeker niet doorgaat. De nieuwe lijn moet over een deel van de geplande Hanzelijn tussen Lelystad en Zwolle voeren. Almere wordt daardoor ook beter bereikbaar.

Het NS-plan, Noordlink, voorziet in een nieuw stuk spoor ten noorden van Weesp, tussen Diemen en de Hollandse Brug.

De Hanzelijn tussen Lelystad en Zwolle moet in 2013 gereed zijn. Het kabinet neemt komende week een besluit over de aanleg van de Zuiderzeelijn, de directe treinverbinding tussen Amsterdam en het noorden van het land. Deskundigen denken dat de lijn onvoldoende effect heeft.


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina