De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

IEA waarschuwt voor oliecrisis, en roept op tot energierevolutie.

Aannames nog steeds te rooskleurig, Olieschaarstebeleid noodzakelijk.


(Stichting Peak Oil Nederland 12 nov. 2008) Vandaag, 12 November publiceert het Internationaal Energie Agentschap (IEA) het jaarlijkse World Energy Outlook. Het IEA zal gaan waarschuwen voor een energiecrisis in 2010 veroorzaakt door een achterblijvend aanbod van fossiele brandstoffen. Het IEA wil dat onze economie afkickt van zijn olieverslaving. Wachten met ingrijpen zal de economische recessie verhevigen en de klimaatcrisis uit de hand laten lopen.

Stevige woorden voor het immer conservatieve instituut uit Parijs, maar volgens Peakoil Nederland nog steeds te rooskleurig. Rembrandt Koppelaar: " Het IEA voorspelt 106 miljoen vaten olie per dag in 2030. Dat is tien miljoen vaten minder dan zijn laatste voorspelling, maar nog steeds ver boven de 90 tot 95 miljoen vaten per dag die wij zelf, en met ons veel experts uit de industrie zelf, maximaal mogelijk achten. " De IEA prijsvoorspelling van gemiddeld 100 dollar per vat, betekent dat een groot deel van het huidige overheidsbeleid gestoeld is op de verkeerde aannames. In een vandaag gepubliceerd rapport beschrijft Peakoil Nederland de mogelijkheden voor olieschaarstebeleid.

Peakoil Nederland stelt in haar nieuw rapport 'Olieschaarstebeleid' voor om als beleidsdoelstelling 2% per jaar minder olie te gaan verbruiken. Dat zou betekenen dat het huidige klimaat en energiebeleid dat gericht is op CO2 uitstoot en dus vooral focust op elektriciteit en warmte, zijn focus deels verlegt naar vloeibare brandstof (transport) en olie als grondstof voor de industrie. Rembrandt Koppelaar "De economische impact van te langzaam ingrijpen of een te groot vertrouwen in de sturende werking van de markt zijn gigantisch. De overheid zal snel grootschalig en dwingend op moeten treden om de olieverslaving van deze maatschappij te breken. Een tekort aan energie maakt een economische opleving na de kredietcrisis extreem moeilijk." . In het rapport wordt een scala aan mogelijkheden gegeven om deze doelstelling in te vullen. Van het stimuleren van alternatieven als rijden op biogas en elektrisch vervoer, tot het beperken van de maximum snelheid naar 90 kilometer per uur en het instellen van een sloopregeling voor oude auto's. De petrochemische industrie zal over moeten stappen op plantaardige grondstoffen.

Green New Deal.

Op 15 november organiseert Peakoil Nederland, samen met PVDA LME en het CDA Duurzaamheidsberaad de conferentie Green New Deal in de Utrechtse Jaarbeurs. Daar zullen onder ander Diederik Samson en Liesbeth Spies ingaan op het plan van een Britse denktank om de krediet, klimaat, en energiecrisis op te lossen door een massief investeringsplan in duurzame energie. Een Green New Deal. Er gaan steeds meer stemmen op om de economische crisis te bestrijden door grote overheidsinvesteringen in groene energie en de creatie van groene werkgelegenheid. Ook Barack Obama lijkt in te gaan zetten op een dergelijk plan. De Energie Revolutie die het IEA zo dringend bepleit kan hier mee op gang gebracht worden.

Meer informatie, publicaties en een pers kit zijn te vinden op www.peakoil.nl

Donderdag ochtend 13 november 2008 is daar een gedetailleerde reactie op het rapport te vinden.

Vrijdag 14 november word er een factsheet over de kredietcrisis en Peak Oil gepubliceerd.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stichting Peak Oil Nederland
De Nederlandse tak van de Association for the Study of Peak Oil& Gas (ASPO).
Meer informatie: www.peakoil.nl


De kritische mobilist 2008


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina