De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Drie miljoen treinen over Nederlands spoor

(TROUW, 11 september 2007) Volgend jaar rijden meer dan drie miljoen treinen over het Nederlandse spoorwegnet. Vorig jaar waren dat er nog 2,4 miljoen en dit jaar 2,8 miljoen. Door de toename is meer onderhoud aan het spoornet nodig en vallen volgend jaar naar verwachting wekelijks ruim tweehonderd treinen uit. Dat staat in een brief van spoorbeheerder ProRail aan het ministerie van Verkeer.

Doordat het spoorwegnet intensiever wordt benut, is meer onderhoud nodig, waarbij personeel veilig moet kunnen werken. ProRail denkt dat dit onderhoud 'aan de grenzen van de huidige mogelijkheden van het netwerk raakt'. Dat is volgens de spoorbeheerder niet alleen op te lossen met innovaties in onderhoud en het 's nachts onderhouden van het net. Er zullen treinen buiten dienst moeten worden gesteld.

Verder zijn investeringen nodig waardoor vaker overdag kan worden gewerkt zonder dat het treinverkeer daarvan hinder ondervindt. ProRail verwacht dat dit tussen de 15 en 25 miljoen euro gaat kosten.

Minister van Verkeer Camiel Eurlings (CDA) stuurde de brief van ProRail dinsdag naar de Tweede Kamer. In een begeleidende brief zei hij te verwachten dat de 'spoorpartijen' tot 'werkbare afspraken' over het onderhoudsrooster voor volgend jaar komen. Hoewel ProRail problemen signaleert voor 2009, wil Eurlings eerst die afspraken afwachten.

Maandag kondigde Eurlings een extern onderzoek aan naar de beveiligings- en ICT-systemen van ProRail en naar hoe het bedrijf omgaat met storingen en calamiteiten. Dat heeft te maken met diverse computerstoringen waardoor het treinverkeer plat lag. Maandagavond kampte Utrecht met een seinstoring.


De kritische mobilist 2007


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina