De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Peijs staat wijzigingen spoorboekje toe

(NU-NL 30 augustus 2006) Onder druk van de Tweede Kamer heeft minister Karla Peijs van Verkeer woensdag beloofd te kijken of er kleine veranderingen mogelijk zijn in de NS-dienstregeling 2007.

Peijs wil ook in kaart brengen waar gesleuteld kan worden in het treinen tussen de Randstad en het noorden en oosten van het land, maar dan met ingang van het spoorboekje voor 2008. "Herschrijven van het schema voor 2007 kan niet", stelde Peijs in een spoeddebat over de dienstregeling van de spoorwegen die op 10 december moet ingaan.

Een Kamermeerderheid stoorde zich vooral aan de langere reistijden naar deze regio's. Twee weken geleden zag staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen, inmiddels met zwangerschapsverlof, nog geen ruimte voor veranderingen. Volgens de CDA-bewindsvrouw is die ruimte wel marginaal. "Als ik hier trek, doet het daar zeer." Waar mogelijk moeten de verbeteringen eerder dan nu voorzien in werking treden, eiste wel een meerderheid van PvdA, CDA, ChristenUnie, VVD, SGP en D66.

Veluwelijn
In december zal de minister na overleg met de NS voorstellen voorleggen aan de Kamer. Voor 2007 gaat het bijvoorbeeld om de Veluwelijn (Amersfoort-Zwolle), de bediening op de lijn Amsterdam-Utrecht en die van de stations Voorburg en Zoetermeer.

Volgens ChristenUnie-Kamerlid Arie Slob zou het een groot deel van de bezwaren van ontevreden treinreizigers wegnemen als het schema wordt verbeterd. De helft van de achthonderd mails die zijn fractie in tien dagen tijd op een eigen meldpunt ontving, ging over deze verbindingen.

Punctualiteit
De minister wil verder de eisen aan de NS op het punt van punctualiteit, het op tijd rijden, mogelijk versoepelen als blijkt dat dat helpt voor de dienstregeling 2008. Zij legde wel de grens bij vijf minuten.

De punctualiteit is een harde eis in de zogenoemde concessie (contract) van de NS. VVD-woordvoerder Pieter Hofstra waarschuwde ervoor dat de spoorwegen op hun beurt dan het contract zouden kunnen willen openbreken. Peijs erkende dat gevaar. Zij zei "dezelfde aarzelingen" te hebben om de opgelegde concessieeisen te veranderen.

Verdere toezeggingen van Peijs sloegen op infrastructurele maatregelen, zoals perronuitbreiding (bijvoorbeeld in Deventer) en inhaalsporen. Met de NS en spoorbeheerder ProRail zal zij kijken in hoeverre die "haalbaar, maakbaar en betaalbaar" is. Met ProRail wordt de efficiëntie van goederenpaden, de routes van goederenroutes, bekeken.

Tekorten
Van personeels- en materieeltekorten bij de NS, die uit een uitgelekt intern memo bleken, is volgens Peijs geen sprake. Zij heeft topman Aad Veenman opheldering gevraagd en die gekregen in een brief. "Die sprak boekdelen."

De PvdA was minder goed van vertrouwen. "U leest dit te royaal en bagatelliseert het memo', zei Sharon Dijksma. Eddy van Hijum (CDA) vond de brief "niet zo glashelder". Hij vroeg Peijs geen coulance te hebben op het punt van de zitplaatsgarantie en de trefkans op een conducteur. "De NS moet gewoon leveren."

Rover
Reizigersvereniging Rover noemde Peijs' toezeggingen "een stap in de goede richting" en de intentie van haar en de Kamer "een goede zaak". Rover zal de NS echter vanaf half december "streng de maat nemen". En grote kwaliteitsverbeteringen die in 2007 niet meer mogelijk zijn, dienen volgens Rover de komende jaren wél te worden gerealiseerd. Volgens Rover is de zorg over de NS-notitie en de tekorten aan mensen en treinen nog niet weggenomen. De beschikbaarheid van reservetreinen, waarop de NS en Peijs zich beroepen, "was natuurlijk ook bekend bij de opstellers van de notitie".

NS heeft groot tekort aan treinen

(Volkskrant 30 augustus 2006) De Nederlandse Spoorwegen hebben te weinig personeel en te weinig materieel om de omstreden dienstregeling 2007 goed uit te voeren. Het materieeltekort is zo nijpend dat eenvijfde van de vijfduizend dagelijkse treinen te klein is om alle reizigers goed te kunnen vervoeren, vierhonderd treinen worden door de NS aangemerkt als ‘zeer serieus te kort’ en vijftig dagelijkse treinen worden geoormerkt als ‘crisistrein’.

Datt staat in een vertrouwelijke interne brief van 18 augustus 2006 van het hoofd planning van de spoorwegen aan productiedirecteur Nol Groot van NS Reizigers. Volgens hoofd planning Léon Jansen is er tevens ‘een groter tekort aan machinisten en conducteurs dan was voorspeld’.

De Tweede Kamer en de vakbond FNV Bondgenoten zijn bang voor een chaos op het spoor. ‘De toestand is erg zorgwekkend. Reizigers en personeel zouden zich wel eens tegen de NS kunnen keren’, zegt bestuurder Roel Berghuis van FNV Bondgenoten. Hij vreest dat de perrons straks overvol raken en dat het proppen wordt om in de trein komen. ‘Dit sterkt me in de gedachte dat het straks een puinhoop wordt’, zegt PvdA-Kamerlid Dijksma. Ze noemt de inhoud van de memo ‘redelijk ernstig’.

Een NS-woordvoerder wijt de materieelproblemen aan de onverwacht sterke groei van het aantal treinreizigers. Die bedroeg over het eerste half jaar 7 procent. Om de pijn te verzachten, gaat de NS honderdvijftig oude treinstellen inzetten die nu nog in de remise staan. Mogelijk worden ook nieuwe treinstellen gekocht of geleast.

Verder zit er straks nog maar een conducteur op zes treinstellen. Nu is dat een conducteur op vier treinstellen. Conducteurs vrezen dat het zwartrijden weer gaat toenemen.

De dienstregeling 2007, die op 10 december 2006 ingaat, is omstreden. Treinreizigers naar het noorden en oosten zijn langer onderweg en op tal van trajecten moet vaker worden overgestapt. Daartegenover staat dat er meer treinen gaan rijden, dat de punctualiteit met 1,5 procent verbetert en de frequentie vooral in de Randstad toeneemt. Tot ongenoegen van de Kamer keurde staatssecretaris Schultz de
dienstregeling eind augustus op eigen houtje goed. Kamerleden konden geen wijzigingen meer doorvoeren.

Zij worden inmiddels overspoeld met boze e-mails. GroenLinks-Kamerlid Duyvendak ontving er tachtig, na een oproep aan reizigers om de dienstregeling van 2006 en 2007 met elkaar te vergelijken. ‘Ik ben me rot geschrokken van het beeld dat oprijst. Tot nu toe kenden we nog maar het topje van de ijsberg.’ De Kamer praat woensdag met minister Peijs van Verkeer over de nieuwe dienstregeling. Ze vervangt staatssecretaris Schultz die met zwangerschapsverlof is.


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina