De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Na alle blunders die de Tweede Kamer de afgelopen jaren met de spoorwegen maakte -ondoordachte en slecht voorbereide opsplitsing van bedrijfsonderdelen NS, bezuinigingen op foute momenten, slechte aanbestedingsregels-, zitten de kamerleden over de hele breedte van het politiek spectrum nu wel op het spek. De arme hoogzwangere staatssecretaris van Verkeer moest het net voor haar zwangerschap zelfs bijna met aftreden bezuren omdat ze de dienstregeling buiten een kamerdebat om had goedgekeurd terwijl die voor de verbinding noorden - randstad toch achteruitgang (meer overstappen, meer reistijd) inhield. De komende verkiezingen redden haar van een voortijdige val, de coalitiepartners willen met een verder ongeschonden Balkenende-3 de eindstreep halen na alle onrust in verband met LPF respectievelijk D66. Hopelijk kan er nog tijdig enige reparatie plaatsvinden voordat het spoorboekje definitief uitkomt. (EvD)

Kamer ruziet over NS


(Het Parool 18 augustus 2006) Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen (Verkeer) is met de Tweede Kamer in conflict gekomen over de nieuwe dienstregeling van de Nederlandse Spoorwegen.

Zij heeft daar deze week al het groene licht voor gegeven, terwijl de Kamer er nog over zou debatteren.

De verkeersspecialisten in de Kamer, die gisteren voor een spoeddebat met de staatssecretaris het zomerreces onderbraken, nemen het Schultz vooral kwalijk dat er geen mogelijkheid meer is om de verslechtering van het treinverkeer in het oosten en noorden aan te pakken.

CDA'er Eddy van Hijum toonde zich 'zeer onaangenaam verrast'. ''We zaten nog midden in het debat en nu blijkt dat we het point of no return al gepasseerd zijn.''

Voor de PvdA is de dienstregeling voor 2007 onacceptabel. De partij meent dat Schultz de 'grote bezwaren van de Kamer' genegeerd heeft. De SP bracht een afspraak van premier Jan Peter Balkenende met de Kamer in herinnering: er zouden tijdens het reces geen onomkeerbare besluiten worden genomen. ''En dat is nu wel gebeurd,'' aldus de SP.

Schultz van Haegen verdedigde zich met de stelling dat geen keuze had. De NS moesten voor 26 juli weten of ze de nieuwe dienstregeling konden uitvoeren, anders zouden ze met hun buitenlandse aansluitingen in de problemen komen.

Volgens de Kamer wist Schultz dit van tevoren. Er was sprake van een 'blunder' (SP), 'grove inschattingsfout' (ChristenUnie), 'beschaamd vertrouwen' (GroenLinks) en 'een plotselinge overval' (CDA en VVD).


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina