De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Blaadjes op de rails in de herfst, sneeuw in de winter en warmte in de zomer, voor ProRail allemaal "natuurlijke" redenen waardoor de treinenloop stagneert en treinen zelfs ontsporen. Gelukkig zijn er onafhankelijke professoren die met kennis van zaken kunnen verklaren dat gebrekkig onderhoud en het niet volgen van de regels belangrijke oorzaken van oponthoud en levensgevaarlijke situaties zijn. Wat warmte betreft hoeven we maar te kijken naar Afrikaanse landen met tempreaturen van 50 graden celsius, voor de blaadjes naar bosgebieden in Amerika en voor sneuuw naar Alaska en SiberiŽ om te zien dat daar betrouwbare treinsystemen zijn die de natuurfenomenen aldaar met glans weerstaan. De opsplitsing van NS in onderling slecht informerende onderdelen en bezuinigingen door de politiek zijn in Nederland de echte redenen voor dreigende chaos en zelfs spoorwegrampen. Het is wachten op de politiek na Balkenende-3 om te zien of hiervan geleerd is. (EvD)

Rails, hitte en een gouden regel

(Volkskrant 5 juli 2006) Waarom kromt het spoor niet in warme landen als Spanje en ItaliŽ maar is het zomerweer in Nederland een reden voor treinontsporingen?

Het antwoord is eenvoudig. De rails zijn niet goed aangelegd. ‘De hitte is niet de oorzaak van de vervorming van de rails. Als alles goed ligt, moeten de spoorstaven, net als in Spanje of ItaliŽ, de hitte aankunnen’, zegt Coenraad Esveld, hoogleraar railbouwkunde aan de TU Delft.

Esveld werkt geregeld samen met spoorbedrijf ProRail. Dit overheidsbedrijf wijt de ontsporingen van vrijdag en zaterdag aan de extreme warmte in Nederland. Maar dat is dus niet de reden van de spoorspattingen (knikken in horizontale richting van het spoor; een buiging in verticale richting heet ‘kattenrug’).

Vrijdag en zaterdag ontspoorden bij Landgraaf en Zwammerdam twee treinen ten gevolge van knikken in het spoor. Er vielen enkele lichtgewonden.

Reizigersvereniging Rover eist een diepgaand onderzoek. De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat kijken naar de eisen die aan het spoor na nieuwbouw en onderhoud worden gesteld. Ook ProRail stelt een onderzoek in.

‘Het is meestal een combinatie van factoren’, zegt Esveld. ‘Slecht onderhoud, een verkeerde las, een slecht ballastbed of, en daar lijkt de ontsporing bij Zwammerdam op, er is bij hoge temperaturen gewerkt aan het spoor.’

Werken bij heet weer is uit den boze. Esveld: ‘De gouden regel is dat je boven de 25 graden niet aan het spoor rommelt. Dan schud je het ballastbed, waarop de spoorstaven liggen, te veel op.’  Het ballastbed van grind of ruwe stenen zorgt ervoor dat de krachten die bij hitte en extreme kou op de rails ontstaan, worden opgevangen. Is het bed niet stevig genoeg, dan kunnen spoorstaven gaan schuiven of krommen. ‘Zit iets een beetje scheef dan gaat het bij heet weer snel met de kromming’, zegt Esveld.

Staatsbedrijf ProRail ontkende aanvankelijk dat er sprake zou kunnen zijn van fouten bij de werkzaamheden. ‘Dat kan niet. Want na elk werk
komt een ‘inspecteur veilige berijdbaarheid’ het spoor controleren. De inspecteur is beŽdigd en persoonlijk aansprakelijk als er iets mis
gaat’, zegt woordvoerder Eric Drent van ProRail. Later, na het verhaal van hoogleraar Esveld, krabbelt de woordvoerder iets terug en houdt het er nu op dat de spoorspatting ‘een combinatie is van werkzaamheden en de hitte.’

Opmerkelijk is dat de knikken voorkomen bij nieuwe stukken spoor. ProRail zei dit weekend dat er weinig te doen is aan de hitte. Maar
sinds maandag heeft het staatsbedrijf enkele tientallen baanwerkers vrijgemaakt om in het gehele land een paar keer per dag de sporen waaraan de laatste vier maanden gewerkt is, nauwkeurig te controleren. ‘Dat kunnen ze op het oog’, aldus Drent van ProRail.


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina