De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

ROVER blijft het moeilijk houden met NS en omgekeerd. Werd door ROVER de afgelopen jaren keer op keer benadrukt dat vooral de punctualiteit omhoog moest en krikt de NS die samen met ProRail met veel moeite op tot boven de 90% dan is het nog niet goed. Betere punctualiteit gaat nu eenmaal op enkele trajecten ten koste van de reistijd en dat wil ROVER niet accepteren. (EvD)

NS moeten seconden sprokkelen

(Nederlands Dagblad 13 april 2006) Een speciale NS-denktank breekt zich het hoofd om vertragingen te verminderen. Het gaat om seconden, maar de noodzaak is groot. Vorig jaar reden minder treinen op tijd dan de NS hadden afgesproken met Verkeer en Waterstaat. ,,Het gaat nu om de kleine verbeteringen.''Hoog in het hoofdkantoor van de Nederlandse Spoorwegen staat op een bord een juichende kreet in vette, zwarte stift geschreven. ,,90,9 Procent, hoogste punctualiteit ooit, sinds invoering van de 3-minutennorm!!''

Bij de nieuwste denktank van de NS, de 'Room for improvement' (vertaald: ruimte voor verbetering) die op deze verdieping zetelt, heerst tevredenheid. De creatieve ideeŽn om treinen beter op tijd te laten rijden, lijken te werken. Na harde kritiek van politiek en reizigers over ondermaatse prestaties in 2005, werd vorige week eindelijk weer eens een positief record gevestigd. Nog nooit reden in ťťn week zoveel treinen op tijd.

En ook in het eerste kwartaal is goed gepresteerd. Van alle treinen reed 86,4 procent zonder vertraging. Dat is ruim boven de prestatienorm van 86 procent die het ministerie van Verkeer en Waterstaat van NS verlangt.

Room for improvement, de naam roept het beeld op van een laboratorium met NS-deskundigen die in afzondering diep nadenken en onverwacht 'eureka!' roepen. Dat valt een beetje tegen. De verbeteringskamer is in de praktijk een krappe kantoorkamer - gipswandje, tl-buizen, bureau, computer - van Max Ferwerda. Hij geeft leiding aan het project.

Zijn kamer fungeert meer als ideeŽnbus. Conducteurs, machinisten en perronpersoneel op knooppuntstations kunnen er suggesties droppen. Kan bijvoorbeeld de vertrekprocedure van de conducteurs worden verkort? Lopen stationsklokken op tijd? Kunnen reservetreinen sneller worden ingezet? De uitgevoerde plannen lijken te helpen. ,,De verbetering zit `m in honderden kleine dingen'', zegt Ferwerda die zelf in het NS-hoofdkwartier ook dagelijks de vertragingen analyseert. ,,Ik kan niet bewijzen dat alle projecten direct effect hebben, maar ik veronderstel het wel. Alle kleine beetjes helpen.''

Het sprokkelen van seconden is noodzaak. Vanaf 2008 kan het ministerie het spoorbedrijf afrekenen op zijn prestaties - zoals het op tijd rijden - en zonodig boetes opleggen. Die druk is mede reden voor het inrichten van de verbeteringskamer. Immers, veel seconden vertraging, kunnen grote gevolgen hebben. ,,Grote sprongen kunnen we niet meer maken. Het gaat nu om veel kleine verbeteringen.''

Toch zijn niet alle plannen onomstreden. Eind vorig jaar bijvoorbeeld, toen uitlekte dat de NS overwogen de aankomsttijd van enkele treinen een minuut te verruimen, reageerde de reizigersvereniging Rover woedend: 'We worden in de maling genomen'. Reizigers zouden aansluitingen missen. ,,Dat plan hadden we al ingetrokken'', nuanceert Ferwerda. ,,Als je mensen vraagt om ideeŽn, krijg je onvermijdelijk ook suggesties die het niet halen.''

Ook het afsluiten van de storingsgevoelige reizigersdoorgangen in intercity's - type koploper - stuitte op kritiek. De protesten zijn inmiddels verstomd. Volgens NS zijn reizigers eraan gewend. Het effect is er wel: minder intercity's zijn defect en het aantal vertragingen is verminderd.

Het nieuwste experiment richt zich op kleine stations vlakbij een spoorwegovergang. Gewoonlijk blijft de overgang open als passagiers in- en uitstappen op het station. Gevolg: de machinist moet voor vertrek wachten tot de spoorbomen zijn gesloten. Tijdverlies, vinden de NS. Als de overgang al gaat sluiten, terwijl op het station nog passagiers in- en uitstappen, levert dat seconden winst op.

Tenminste, voor de NS. Automobilisten en fietsers staan langer voor een gesloten overgang. Ferwerda: ,,Dit kunnen we daarom alleen invoeren in heel rustige perioden, `s avonds laat of `s zondags in Putten. Het zijn allemaal geen megaprojecten. Je moet dit zien als onderhoud aan de dienstregeling.''

NS laat voldoende treinen op tijd rijden

(NU-NL 14 april 2006) De Nederlandse Spoorwegen hebben in de eerste drie maanden van dit jaar 86,4 procent van de treinen op tijd laten rijden. Daarmee voldoet NS aan de prestatienorm van 86 procent die is afgesproken met Verkeer en Waterstaat.

Een woordvoerder van NS bevestigde vrijdag een bericht hierover in de GPD-kranten. In de afgelopen week lag de punctualiteit zelfs op 90,9 procent, volgens de zegsman is dat "extreem hoog".

Waardering

De waardering van de treinreiziger lag in het eerste kwartaal van dit jaar echter iets lager dan een jaar eerder. Dit blijkt uit het driemaandelijks klanttevredenheidsonderzoek dat NS uitvoert in samenwerking met diverse consumentenorganisaties.

De NS en spoorbeheerder Prorail bestrijden de vertragingen onder meer door kritisch te kijken naar alle processen en door beter onderhoud van het materieel. Het personeel levert ook tips waardoor het treinverkeer soepeler kan verlopen.

Trucs

Rover, de belangenorganisatie van openbaar vervoergebruikers, staat niet te juichen bij de cijfers van NS. "Op papier rijdt de trein beter op tijd, maar de reiziger heeft letterlijk het nakijken", stelt R. Spithorst van Rover. De NS zou twijfelachtige trucs toepassen om te voldoen aan de eisen.

Rover noemt een paar voorbeelden van laakbaar gedrag. Het gaat dan onder meer om het traject Zwolle - Nijmegen - Roermond. De overstap in Nijmegen is volgens Rover verdwenen omdat de trein naar Roermond een paar minuten eerder vertrekt. "Gevolg: extra rijtijd tussen Nijmegen en Roermond, treinen dus beter op tijd, reiziger heeft het nakijken".

Maling

De reiziger en de politiek worden volgens de consumentenorganisatie "gewoon in de maling genomen" door NS. "Het is een schande, en het steunt ons in onze opvatting dat je moet kijken naar de punctualiteit van reizigers in plaats van naar de punctualiteit van de treinen".


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina