De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

De NS heeft pech dat de evaluatie over 2005 en het publiceren van een nieuwe dienstregeling samenvallen met de politieke bibbers over de komende gemeenteraadsverkiezingen. Politici buitelen over elkaar heen met hun kritiek op de NS terwijl ze eerder alle zeggenschap over dezelfde NS uit handen gaven. Verspilde energie dus. (EvD)

Schultz: dienstregeling NS deels onacceptabel

(Internetkrant 23 februari 2006) Staatssecretaris Schultz van Haegen (Verkeer) vindt de dienstregeling van de Nederlandse Spoorwegen voor 2007 op een aantal punten onacceptabel.

Toch is het gloednieuwe spoorboekje volgens haar niet per se een verslechtering, omdat het ook voordelen voor de treinreizigers biedt. 'Maar
het is niet in een keer goed', zei Schultz donderdag in de Tweede Kamer.

De gehele Tweede Kamer uitte donderdag stevige kritiek op de dienstregeling. Veel gebieden buiten de Randstad gaan er flink op achteruit, aldus de Kamer. Zo is de NS bijvoorbeeld van plan om in Zeeland drie stations te sluiten. Ook neemt de reistijd tussen het noorden en de Randstad toe en krijgt Leeuwarden een stoptrein in plaats van een intercity. 'Het noorden en oosten komen verder weg te liggen van de Randstad, en dat in 2007', verwoordde GroenLinks-Kamerlid Duyvendak de kritiek. (Bron: Volkskrant)

Internationaal bezien scoort de NS goed

(InterNetKrant 20 februari 2006) NS twijfelt of de geplande 86 procent punctualiteit dit jaar wordt gehaald. Maar bij een internationale vergelijking van spoorwegen slaat Nederland overigens nog steeds een goed figuur, blijkt uit een nieuw onderzoek.

Wat is nu een vertraging van drie minuten, zeggen ze bij NS. Dat is de tijd om de opening van de krant te lezen, of twee smsjes uit te wisselen met je beste maatje. Ook voldoende om een kroket uit de muur te trekken - maar bij de derde hap komt de trein er al aan.

84,7 procent van de treinen reed vorig jaar op tijd, dat wil zeggen: kwam aan met minder dan drie minuten vertraging. "Volgens de internationale norm van vijf minuten was 91,8 procent op tijd", zei president-directeur Aad Veenman deze week bij de presentatie van de jaarcijfers. Het Nederlandse spoor is een van de drukst bereden netten ter wereld. NS levert daarom naar eigen zeggen een 'topprestatie'.

Het bedrijf liet de Boston Consulting Group onderzoek doen naar de punctualiteit van verscheidene internationale spoorwegbedrijven. Daarbij is ook rekening gehouden met de drukte op het spoor, want in een land met weinig treinverkeer is de kans op vertraging geringer. De Japanners halen, zo blijkt, het hoogste percentage; in Europa komt Zwitserland als nummer 1 naar voren. Maar NS staat ook hoog en scoort aanmerkelijk beter dan bijvoorbeeld de spoorwegen in Duitsland, Groot-BrittanniŽ en Frankrijk.

Rover, de vereniging van reizigers in het openbaar vervoer, velt een vernietigend oordeel over de internationale vergelijking. "Met statistieken
kun je altijd bewijzen wat je wil", aldus een woordvoerder. "Het feit dat er in Lapland of SloveniŽ maatschappijen rondrijden die het nog slechter doen dan NS is voor ons niet relevant. NS beloofde eind jaren negentig een wereldprestatie te zullen afleveren in ruil voor het alleenrecht op het spoor. 92 procent van de treinen zou op tijd rijden, binnen de drieminutengrens, zo werd ons voorgehouden. Daar is dus niets van terecht gekomen. Ze hebben hun belofte niet waargemaakt." Vooral het opknappen van het spoor als gevolg van achterstallig
onderhoud spelen NS en Prorail parten bij hun streven de treinen op tijd te laten rijden. Prorail zegt dat er nog zo veel aan het spoor moet  gebeuren dat het zeker tot 2012 duurt voor alles op orde is. "Er is in dit land nooit structureel nagedacht over vervangingsinvesteringen in het spoor", aldus Bert Klerk, de bestuursvoorzitter van Prorail.

Nationaal schendt NS privacy van reizigers

(InterNetKrant 20 februari 2006) Treinen op tijd laten rijden is moeilijk, het schenden van de privacy van reizigers kennelijk niet. De NS verraste hun klanten met het plan individuele reisgegevens te bewaren en commercieel te exploiteren.

De NS wil daarmee beginnen bij de invoering van de nieuwe OV-chipkaart. Het College Bescherming Persoongegevens (CBP) heeft de NS hierover op de vingers getikt. Het CPB maant de NS zijn klanten eerst te vragen of het bedrijf over deze gegevens mag beschikken, zo staat in een brief die de privacy-toezichthouder deze week zal publiceren over de OV-chipkaart. Met de chipkaart weet de NS straks tot in detail waar een reiziger is geweest. De NS wil deze informatie gebruiken om persoonsgebonden aanbiedingen te doen.

'Wij willen met de OV-chipkaart zoveel mogelijk klanten bereiken', zegt commercieel directeur Meerstadt. Hij vindt dat de NS zich aan de wet houdt door de klant de mogelijkheid te geven zijn gegevens te laten schrappen wanneer hij bezwaren heeft. Jacob Kohnstamm, de voorzitter van het CBP, is het hier niet mee eens: 'De NS moet aantonen wat de noodzaak is deze op personen herleidbare reisgegevens te bewaren. Alleen commerciŽle redenen zijn niet genoeg.'De enige uitweg die de wet biedt, volgens Kohnstamm, is dat de NS de klant eerst vraagt of hij wil meedoen. Wanneer de NS dit niet doet, zal het CBP het aanleggen van een databestand met deze gegevens verbieden, waarschuwt
Kohnstamm. Meerstadt zegt in een reactie dat de NS 'serieus zal kijken naar het advies van het CBP'. De reactie van de NS is opmerkelijk, omdat de brief van het CBP komt aan het einde van een periode van twee jaar van overleg. De NS en het CBP kwamen hierin niet dichter bij elkaar.


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina