De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Treinreiziger gaat er op achteruit

(AD 1 febr 2006) Treinreizigers moeten er dit jaar rekening mee houden dat er minder treinen op tijd rijden dan de NS eerder beloofde. Ook zal de informatievoorziening bij ongelukken en andere verstoringen minder goed worden. Dat blijkt uit het vervoerplan dat de NS bij staatssecretaris Schultz van Haegen (Verkeer) heeft ingediend. De Tweede Kamer heeft grote moeite met het naar beneden bijstellen van de prestaties.

Het verval zette afgelopen jaar al in. Terwijl in 2004 nog 86 procent van de treinen op tijd kwam, lukte het de Spoorwegen vorig jaar niet verder te komen dan 84,8 procent. Het bedrijf had zich juist ten doel gesteld om de punctualiteit steeds wat te verbeteren. Dit jaar hopen de NS terug te komen op het niveau van 2004, maar ze vrezen dat dit niet haalbaar is. Voor de spoorwegen staat al vast dat reizigers minder op de hoogte gaan worden gesteld van vertragingen. Mikte de NS er vorig jaar nog op om ruim een derde van de reizigers in de trein te vertellen waarom er vertraging was, in 2006 houdt de vervoerder een percentage van ruim een kwart aan.

Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt het onacceptabel dat de Spoorwegen van plan zijn het minder goed te gaan doen. ,,De lat moet juist hoger worden gelegd’’, stelt VVD’ er Hofstra. Het CDA oordeelt dat het bedrijf te gemakkelijk wijst op externe omstandigheden zoals slecht weer en uitlopende werkzaamheden om de verslechterende punctualiteit te rechtvaardigen. De Kamer praat over drie weken met de staatssecretaris over het vervoerplan.

Ook reizigersvereniging Rover is ontevreden. De organisatie noemt de beoogde punctualiteit een ’totaal gebrek aan ambitie. ,,Als het bedrijf de normen niet haalt, moet het harder werken en niet eenvoudigweg de prestaties neerwaarts bijstellen, aldus Rover.


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina